Керана Ангелова в “Духът на словото”
27 май 2020 г.
СУЛТАНСКИ ДИПЛОМ ЗА НАЗНАЧЕНИЕ НА АНТИМ I ЗА БЪЛГАРСКИ ЕКЗАРХ
СУЛТАНСКИ ДИПЛОМ ЗА НАЗНАЧЕНИЕ НА АНТИМ I ЗА БЪЛГАРСКИ ЕКЗАРХ
28 май 2020 г.

Аферата „Радецки“

Аферата „Радецки“

Парахпдът „Радецки“, превзет от Христо Ботев и неговите четници на 17 май 1876 г.

„Радецки“ е австрийски пътнически параход, построен през 1851 г. в корабостроителница в гр. Буда и предназначен за редовни рейсове по река Дунав. В хода на Априлското въстание (1876) четата, предвождана от Христо Ботев, завладява парахода, плаващ към Виена, за да слезе на българска земя и да поеме по пътя към безсмъртието.

На 16 май 1876 г. Христо Ботев и група четници се качват на австрийския пътнически параход "Радецки". Своевременно са изпратени  условни телеграми, с които се нарежда на четниците, намиращи се в различните румънски пристанища, да се качат на същия кораб. Такива има в Зимнич, Турну Мъгуреле, Бекет.

Четниците дават вид, че са работници-градинари, които уж се отправят към Кладово и Турну Северин за работа. Оръжието и униформите си вместват в сандъци. Общият им брой бил около 205 души. 

По време на пътуването Христо Ботев написва няколко писма, адресирани до семейството му и негови другари. 

На 17 май 1876 г. предварително определените четници заемат машинното отделение и други командни пунктове в парахода. Пленяват и капитана Дагоберт Енглендер. Христо Ботев му връчва писмен ултиматум на френски език, в който се обясняват причините за завладяването на парахода и целта, която си поставят въстаниците. 

На няколко километра западно от Козлодуй с развято знаме четата слиза  и коленичи на родна земя. "Много от тях - според капитан Енглендер - целуваха земята, която беше тяхно свято отечество и която твърде скоро щеше да ги приеме в себе си". 

 

Параходът „Радецки“, превзет от Христо Ботев и неговите четници на 17 май 1876 г.

 

Капитан Дагоберт Енглендер (1848-1925)

Писмо от Христо Ботев до капитана и пътниците на парахода „Радецки“, 17 май 1876 г.

 

„Имам чест да ви обявя, че в тоя параход се намират български въстаници, на които имам чест да бъда войвода“

 

Писмо от Христо Ботев, параход „Радецки“ до Иван Грудов, Иван Кавалджиев и Георги Странски, Букурещ, 17 май 1876 г.

 

„Скоро ще извикат 200 гърла „Да живее България“! Чувствата, които напълнят сега душата ми, ме правят като лев: аз съм тронут от любовта и предаността на своите другари, нашата девиза е: юначество и великодушие... Аз съм весел и радостта ми няма граници, че „моята молитва“ се сбъдва“. 

Оразмеряване на шрифта