ГЕМИТЕ НА ОРЛЕАНСКИЯ ХЕРЦОГ
ГЕМИТЕ НА ОРЛЕАНСКИЯ ХЕРЦОГ
9 юни 2020 г.
Колекция 25 „Кондики и тефтери“
Колекция 25 „Кондики и тефтери“
10 юни 2020 г.

Пазарни консултации във връзка с подготовка за изготвяне на техническа спецификация и определяне на прогнозна стойност за общественa поръчкa с предмет „Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий –проектиране, строителство и авторски надзор”

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, с оглед предстоящо откриване и провеждане на обществена поръчка за извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий – проектиране, строителство и авторски надзор, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в настоящия раздел ще бъде публикувана информация за извършени консултации с независими външни експерти.
 

Документи
Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
Договор №ПД-10-27/25.6.2019 г. 27.06.2019 ТУК
Договор №ПД-10-27а/25.6.2019 г. 27.06.2019 ТУК
Техническа спецификация 01.07.2019 ТУК
КСС - фасада 01.07.2019 ТУК
КСС - дограма 01.07.2019 ТУК
Схеми 01.07.2019 Схема 1, Схема 2, Схема 3
Приемно-предавателен протокол за извършена работа по договор №ПД-10-27/25.6.2019 г. 01.07.2019 ТУК
Техническа спецификация с КСС 12.07.2019 ТУК
Отчет за извършената работа по договор №ПД-10-27а/25.6.2019 г. 12.07.2019 ТУК
Оразмеряване на шрифта