Колекция 25 „Кондики и тефтери“
Колекция 25 „Кондики и тефтери“
10 юни 2020 г.
ВЕЧНОСТТА НА ВРЕМЕТО
ВЕЧНОСТТА НА ВРЕМЕТО
11 юни 2020 г.

Пазарни консултации във връзка с изготвяне на техническо задание и определяне на прогнозна количествено-стойностна сметка за обществена поръчка с предмет „Ремонтни и обновителни дейности в Реставрационен център в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗОП и чл. 44, ал. 1 от ЗОП, с оглед предстоящо откриване и провеждане на обществена поръчка за извършване на ремонтни и обновителни дейности в Реставрационен център в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, в настоящия раздел ще бъде публикувана информация за извършени консултации с независими външни експерти.


Документи Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Договор №ПД-10-14/08.06.2020 г. 10.06.2020 г. ТУК
2. Протоколи 18.06.2020 г. ТУК
Оразмеряване на шрифта