Цветя от Светите места
Цветя от Светите места
12 юни 2020 г.
ПЪРВИ ПРЕВОД НА НОВИЯ ЗАВЕТ НА НОВОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК 180 ГОДИНИ ОТ ИЗДАВАНЕТО МУ
ПЪРВИ ПРЕВОД НА НОВИЯ ЗАВЕТ НА НОВОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК 180 ГОДИНИ ОТ ИЗДАВАНЕТО МУ
16 юни 2020 г.

ДОБРЕЙШОВО ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ

ДОБРЕЙШОВО ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ

Добрейшовото четириевангелие е ръкопис от началото на XIII век. Той е изписан върху пергамент.

От четирите илюстрации на евангелистите, които първоначално са украсявали ръкописа, днес са запазени само две с образите на евангелистите Лука и Йоан. До фигурата на Йоан е изобразен и поп Добрейшо. Той е коленичил пред евангелиста и е протегнал ръце към него. Илюстрацията е придружена от текст в червено и синьо, който гласи: „Поп Добрейшо се моли на свети Йоан“. Съществуват различни хипотези относно това кой е поп Добрейшо. Не е ясно дали той е книжовникът, преписал ръкописа, или е човекът, който го е поръчал. Независимо от това какво е участието му при изработката, днес евангелието носи неговото име.

Обикновено в края на четириевангелието се включва синаксар (от гр. σύναξις – ‘събрание, събиране’). Първоначално той съдържа списък с дати, на които вярващите се събират, за да честват съответните църковни празници. По-късно към него се включват и сведения за четивата, предназначени за празничните дни.

Добрейшовото евангелие е едно от най-ранните постъпления в Народната библиотека. Историята на кодекса е и родова история. Разделянето му в миналото на две части – едната (127 л.) постъпва през 1899 г. в Народната библиотека в София, а другата (48 л.) – в Белградската през ХІХ в., съвпада и с разделянето на семейство, чиято семейна ценност е било. За съжаление, по време на Втората световна война при  бомбардировките на Белград през 1941 г. частта, останала там, е унищожена при пожар. За щастие, историята на поп Добрейшо е запазена и се съхранява и до днес в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Оразмеряване на шрифта