АТЛАСЪТ НА ВЕЛИКИЯ КУРФЮРСТ
АТЛАСЪТ НА ВЕЛИКИЯ КУРФЮРСТ
19 юни 2020 г.
ПЛАГИАТСТВО В УСЛУГА НА МЕДИЦИНАТА – АТЛАСЪТ ПО АНАТОМИЯ НА СЪР УИЛЯМ КУПЪР ОТ 1698 Г.
ПЛАГИАТСТВО В УСЛУГА НА МЕДИЦИНАТА – АТЛАСЪТ ПО АНАТОМИЯ НА СЪР УИЛЯМ КУПЪР ОТ 1698 Г.
25 юни 2020 г.

ГРЪЦКИ ЛЕКАРСТВЕНИК ОТ XVIII ВЕК

ГРЪЦКИ ЛЕКАРСТВЕНИК ОТ XVIII ВЕК

В колекцията от гръцки ръкописи към отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се съхранява „Гръцки светогорски лекарственик“, датиран от XVIII в. и изписан на простонароден гръцки език. Както подсказва името му, в него се съдържат рецепти. Те са предназначени за облекчаване на различни страдания и са толкова разнообразни, че включват предписания от избавянето от плешивост, та чак до лечението на малария.

В съдържанието на ръкописа са поместени билкови отвари и здравни съвети от доказали се лекари като Пиропулос и Павел Егински. Включени са части и от съчинение на Хипократ – древногръцки лекар, наричан още и „баща на медицината“. С неговото име се свързва Хипократовата клетва, която по традиция полагат лекарите. В ръкописа място намира изображение на Хипократ, който е приседнал и държи свитък.

След последната глава е приложен речник на растенията на старогръцки, турски и новогръцки език, за да може ползвателят, който не знае единия език, да успее да се справи на другия.

Украсата на ръкописа е скромна, но на няколко листа са представени цветни рисунки на различни лечебни растения с корените и цветовете им. Рисунките са придружени от надписи с едно или повече названия на изобразеното растение. Впечатляващо е изображението на женската и мъжката мандрагора, чиито корени са представени като голи тела на жена и мъж.

Известно е, че преди около 50 години Националната библиотека е разполагала с ксерокопие от този ценен ръкопис. А преди около 20 години той е откупен от наследниците на д-р Василев от Варна. Книгата се е съхранявала като семейна ценност и дълги години е била в употреба на народни лечители от Свищов и Варна. Поради тежкото физическо състояние на ръкописа през изминалата 2019 г. за неговата реставрация бяха събрани средства по дарителската програма „Осинови книга“, с което се постави началото на извършването на необходимите консервационно-реставрационни дейности по него.

Оразмеряване на шрифта