ЛУННИ ГЛОБУСИ
ЛУННИ ГЛОБУСИ
29 юни 2020 г.
Виртуална мултимедийна изложба
Виртуална мултимедийна изложба „Роберт Шуман (1810-1856)“ (от фондовете на Библиотеката)
3 юли 2020 г.

145 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КИРИЛ ХРИСТОВ

145 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КИРИЛ ХРИСТОВ

Видния български поет, драматург, белетрист и преводач Кирил Генчев Христов е роден на 29 юни 1875 г. в град Стара Загора. Първоначалното си образование получава в родния си град. Продължава в училищата в Самоков, Търново и София. През 1895 г. печели стипендия от Военното министерство и заминава за обучение в Морското училище в Триест. През 1897 – 1898 г. живее в Неапол и Лайпциг. Професионалната си кариера започва като преподавател по български език и литература в Пражкия университет. Завръща се в България и учителства в Шумен през 1900 г. През 1901 г. е преместен в София, започва работа в Университетската библиотека на Висшето училище (днешния Софийски университет), а по-късно и в Народната библиотека. Редактор е на списание „Наш живот“ съвместно с Антон Страшимиров.

Първите му литературни опити датират от 1894 г. Членува в кръга „Мисъл“. Близкото приятелство с д-р Кръстев и П. П. Славейков повлиява на творчеството му. Сътрудничи с всички литературни периодични издания. През 1896 г. излиза първата му стихосбирка „Песни и въздишки“, посрещната с голям успех от публика и критици.

През 1897 г. Кирил Христов издава втората си стихосбирка „Трепети“, последвана от „Вечни сенки“. През 1901 г. Излиза неговата четвърта поетична книга – „На кръстопът“. Стихосбирката „Избрани произведения“ е отпечатана през 1903 г. с предговор от Иван Вазов. Той определя Кирил Христов като най-талантливия млад поет.

Най-плодотворен в творческо отношение е периодът 1912 – 1918 г. Известност и признание донасят на Кирил Христов стихосбирките „Към Цариград“, „На ножъ“, „Победни песни“; драмите „Боян Магесник“, „Ръченица“, „Охридска девойка“; сборникът военни разкази „Огнен път“ и сборникът статии „Бурни години“ и др.

В литературната ни съкровищница остават произведения като драмата „Майстор и дявол“, студията „Какъв е българинът“, сборник стихове и разкази „Простори“, стихосбирките „Игра над бездни“ и „Последни пожари“, голямата мемоарна книга „Затрупана София“. До края на живота си Христов работи над спомените „Време и съвременници“ – уникален документ за литературните и обществените отношения в България.

В Българския исторически архив на Националната библиотека се съхраняват оригинални фотографии на Кирил Христов.

Оразмеряване на шрифта