Виртуална мултимедийна изложба
Виртуална мултимедийна изложба „Роберт Шуман (1810-1856)“ (от фондовете на Библиотеката)
3 юли 2020 г.
КАРТИНЕН РАЗКАЗ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖИВОТ
КАРТИНЕН РАЗКАЗ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖИВОТ
9 юли 2020 г.

БИБЛИОТЕКАТА СЪХРАНЯВА НАЙ-ГОЛЯМАТА КОЛЕКЦИЯ С ДНЕВНИЦИ НА ОСМАНСКИТЕ СЪДИИ

Най-голямата сбирка с кадийски книги (сиджили) в България се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Тя включва общо 185 документални корпуса, които съдържат огромно количество записи, обхващащи изключително широк хронологически период: XVII – XIX век. Най-многобройни са сиджилите от Видин – общо 73 на брой, също тези от София – 55, Русе – 42, Добрич – 9 и прочее.

Какво представлява дневникът на османския съдия? Това е тетрадка, в която са преписвани документите, които пристигат или излизат от съда. На първо място заповеди на централната власт в Цариград до местните османски администратори за събиране на данъци, за рекрутиране на войници, отговори по оплаквания и донесения, строеж на крепости и т.н. Съгласно с установената процедура такива разпореждания е следвало да се прочетат на публично място и впоследствие да се впишат в кадийския дневник.

 

Изображение от Видински сиджил S. 14. Препис на заповеди.

 

В сиджилите са вписвани и много документи, които са съставяни в местния съд. Например протоколи от съдебни решения по различни спорове. Нормирания на цени на стоките от първа необходимост. Описи на имущества на покойници и прочее. Съгласно с правните процедури от това време при съзникнал спор при делба на имот на покойник наследниците трябвало да се обърнат към съдията, който описва и оценява активите. След това се издава документ, а негов препис се съхранява и в сиджила.

 

Изображение от Русенски сиджил R. 1. Препис на съдебни протоколи.

Цялата колекция „Сиджили“ е дигитализирана и достъпна за ползване през Дигиталната библиотека.

 

Оразмеряване на шрифта