Сънят на българските народни дейци за освобождението на България през 1854 година
Георги Стойков Раковски и литографията „Сънят на българските народни дейци за освобождението на България през 1854 г.“
22 април 2021 г.
Иван Мърквичка - познатият и непознатият
ИВАН МЪРКВИЧКА – ПОЗНАТИЯТ И НЕПОЗНАНИЯТ (1856-1938)
27 април 2021 г.

Книжовен калейдоскоп: В Деня на книгата и авторското право – за любовта и книгите на Шекспир и Сервантес

Експозиция на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в зала „История на книгата“

Експозиция на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в зала „История на книгата“

На 23 април светът отбелязва Деня на книгата и авторското право. Той има своя вековна история и различна символична натовареност във времето. Още от далечната 1436 г. 23 април е отбелязван като Ден на розата в Каталуния (Испания) в пряка връзка с възраждащата се природа и с разцвета на любовта. На тази дата се почита паметта на св. Георги, популярен в различни конфесионални среди като светец-закрилник на плодородните сили и съзиданието . Той е признат и като закрилник на Каталуния. В чест на св. Георги векове наред на 23 април жителите на областта си разменят рози, с което засвидетелстват своите чувства . От 1926 г. 23 април вече е адресиран и към известния испански писател Мигел де Сервантес  Сааведра (1547-1616). Датата бележи деня на неговата смърт, а оригиналната идея  принадлежи на сънародника му, писателят Висенте Клавел Андрес. От тази година в подаръците са включени и книгите като израз на почит към писателя, към писаното слово и в цялост към знанието и духовността. А книгата е поставена на общ пиедестал с любовта.

През 1995 г. ЮНЕСКО предлага на 23 април да бъде отбелязван Денят на книгата и авторското право, тъй като датата е свързана с началния и краен момент от биографиите на редица други световноизвестни поети и писатели. През тази година към името на Сервантес е добавено и това на Уилям Шекспир (1564-1616), роден вероятно на 23 април1 и завършил земния си път също на 23 април2 през същата 1616 година. И двамата остават в световната литература със своите творби, които са носители на живия, говорим език. Близко до ума и сърцето на читатели и почитатели, книжовното наследство на Шекспир и Сервантес е неподвластно на времето и флиртува с вечността.

От 1995 година Денят на книгата и авторското право се чества и в България. По този повод в рубриката „Книжовен калейдоскоп“ Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ представя две от своите книжовни съкровища, свързани с имената на световнопризнатите творци.

През 1905 г. светът отбелязва 300-годишнината от първото издание на знаменития роман на Мигел де Сервантес Саведра - „Дон Кихот“, който и до днес остава в списъка на световните бестселъри . Във връзка с този юбилей Испанското общество на Америка осъществява луксозно факсимилно библиофилско издание на романа в три тома по оригиналните екземпляри, съхранявани в неговите колекции.

Дори в Ню Йорк малко от жителите на мегаполиса знаят за музея, наречен „Испанското общество на Америка“. В този музей се съхраняват платна на известни испански художници, редица артефакти, които принадлежат към различни периоди на испанското и латиноамериканското изкуство, карта на света от 1526 г. от Хуан Веспучи, племенник на Америго Веспучи. Към Музея е организирана и богата библиотека, в която се съхраняват творби  на бележити испански и латиноамерикански автори. Някои от посетителите го сравняват с „кутия за бижута“. Музеят се намира в Горен Манхатън и е  основан от американския филантроп Арчър Милтън Хънтингтън (1870-1955) през 1904 г. Още от края на XIX век изследователят и почитател на испанската и португалската литература, история и език - Хънтингтън, започва да преиздава факсимилно творби на изтъкнати автори с цел - популяризация на техните произведения и масовото им разпространение.

23 април - Деня на книгата и авторското право

Представените тук екземпляри са реализирани през 1905 г. в два тома по екземпляр от първото издание на романа и 1 том по екземпляр от четвъртото издание3, отпечатани на ръчно произведена хартия с воден знак - печатът на музея. Книгите са подвързани в светла кожа, с изпълнен в техниката на слепия отпечатък среден орнамент - отново печатът на музея, оцветен със златна боя. Тиражът наброява 100 екземпляра, които са ръчно номерирани, според правилата на библиофилията. Вероятно изданието е било предназначено за представителни цели - подаръци на частни лица и институции по преценка на създателя и главен уредник на Музея - Хънтингтън. Основен принцип при формирането на подаръчния комплект е  бил томовете да не са от екземпляри с еднаква номерация, за да не се създава предпоставка за засвидетелстване на предпочитания сред бъдещите им собственици.

През 1926-1928 г. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ установява и укрепва отношения с редица научни институти и организации в чужбина. Освен попълване на фондовете чрез международен книгообмен, получени са и множество дарения на екземпляри от редки и ценни издания4. Сред организациите е и Испанското общество на Америка, което подарява комплект от трите тома на библиофилското издание на „Дон Кихот“. В списъка книгата е отбелязана без година и без означение на томовете, с единствена бележка в скоби, че е  факсимиле5. Томовете от комплекта са номерирани съответно № 61 за т. 1 от четвъртото издание, № 99 за т. 1 от първото издание и № 15 за т. 2 от първото издание. Печат върху заглавната страница свидетелства за волята на дарителската организация. Дарението от Испанското общество на Америка за Националната библиотека на България е направено през 1927 г. и наброява 91 заглавия ценни книги по тематиката и проблематиката на изкуството, литературата, археологията и др.

Пиесите на английския писател Уилям Шекспир забавляват и вдъхновяват читатели и театрални зрители с непосредственото си внушение, жива образност и достъпност за различните възрастови и социални групи на обществата. Сред изданията от колекцията „Редки английски книги“ към отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ на Националната библиотека откриваме интересен по своя физически облик комплект от 13 тома с пиеси на автора, събрани в изящно дървено ковчеже с размери 23 x 19 x 12.5 cm, с оцветявания, които наподобяват махагон.

 

Горният и предният капак са скрепени за останалите стени с панти, които осигуряват тяхната подвижност. Липсват крачетата на кутията, изработени в оригинал под формата на топче. Всеки том е подвързан в пурпурночервена подвързия от картон, облечен в мека кожа и орнаменти, изпълнени в техниката на слепия печат. На гърба със златна боя са изписани номерацията на отделния том и неговото заглавие. Изданието е реализирано в годините 1868-1869 от Томас  Кийтли - ирландски писател, известен с изследванията си в областта на митологията и фолклора. Издателят записва името си и като един от добрите анализатори на драматургията на Шекспир със своята разработка Shakespeare Expositor: an aid to the perfect understanding of Shakespeare's plays (1867). Библиофилският комплект от 13-те пиеси на Шекспир е отпечатан в Лондон, в издателска къща „Бел и Далди“.

 

Дали Шекспир и Сервантес са се срещали, ще определят документалните свидетелства на времето. А Ромео и Жулиета, Дон Кихот и Дулсинея ще продължат да носят любовта - вечен стимул и жизнеутвърждаващо начало, увековечено в творчеството на техните създатели.

23 април - Деня на книгата и авторското право

23 април - Деня на книгата и авторското право

23 април - Деня на книгата и авторското право
1. Кръщелното му свидетелство е от 26 април, което позволява да допуснем, че може да е роден на 23 април.

2. В Англия тогава още не е възприет Григорианския календар. Исторически погледнато, Шекспир е починал 10 дни след Сервантес - на 3 май.

3. Поредността е отбелязана на гърба на тома, издаден от Испанското общество на Америка. Освен известните две издания от 1605 г., реализирани в Мадрид, са установени неопределен брой "нови варианти" с много подобни заглавни страници и някои отличия в набора на текста, които са обект на проучване от световните библиографи и библиофили. По-подробно вж: Knowles, Edwin B, Jr. Notes on the Madrid, 1605, Editions of Don Quijote. - В: Hispanic Review. Vol. 14,  No. 1 (1946),  с. 47-58

4. Годишник на Народната библиотека в София за 1926-1928 г. София, 1930. с. 30

5. Пак там, с. 42

Оразмеряване на шрифта