Представяне на поемата “Болярка” и пълно академично издание с творбите на Леся Украинка
1 юни – 30 юни 2021 г. Поредица “Книжовен калейдоскоп” – Персийски поети
27 май 2021 г.
Рембранд и неговите офорти
РЕМБРАНД И НЕГОВИТЕ ОФОРТИ
1 юни 2021 г.

1 юни – 30 юни
Западно фоайе и виртуална изложба
Поредица „Българска периодика“ 150 г. от издаването на вестник „Дума на българските емигранти“

Представяне на поемата “Болярка” и пълно академично издание с творбите на Леся Украинка

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“  представя експозиция  с фототипни  екземпляри от всички запазени броеве на в. „Дума на българските емигранти“ и статията „Причини за неуспеха на Българското книжовно дружество“. Това е първият самостоятелен вестник на Христо Ботев, издаден в Браила на 10 юни 1871 г. Експозицията е по повод 150-та годишнина от издаването на вестника.

Оразмеряване на шрифта