Санитарен ден на 28 юни 2021 г.
24 юни 2021 г.
120 г. от рождението на Илия Бешков
19 юли Западно фоайе и виртуална изложба 120 г. от рождението на Илия Бешков
27 юни 2021 г.

21 юли
Западно фоайе
Поредица “Български библиографии и библиотекари”- проф. Веселин Трайков

Поредица " Български библиографии и библиотекари"- проф. Веселин Трайков

проф. ТрайковЗа българската историческа наука името на проф. Трайков е символ на изследователя, посветил творческите си сили да проучи подробно живота и делото на Георги Стойков Раковски, да събере и разкрие неговото документално наследство.

Националната библиотека ще отбележи с изложба 100-годишнината от рождението на видния български историк, специалист по българско Възраждане и история на балканските народи, и библиограф.

Веселин Трайков е роден през 1921 година в Гюргево, Румъния, но корените на рода му са от Битоля, Македония. Младият Трайков следва в Букурещ и Атина, след което завършва Юридическия факултет при Софийския университет. От 1946 година до края на 1950-те Веселин Трайков работи в Министерството на външните работи, после в Българския библиографски институт „Елин Пелин“ и Народната библиотека „Кирил и Методий“.

Оразмеряване на шрифта