120 г. от рождението на Илия Бешков
120 г. от рождението на Илия Бешков
23 юли 2021 г.
Никола Николаев Гюзелев
17 август Никола Николаев Гюзелев(1936 – 2014)
28 юли 2021 г.

Работно време през месец август

Уважаеми читатели,
Информираме ви, че през месец август Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ще обслужва читатели както следва:

ЧИТАЛНЯ № 1:
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК ОТ 9.00 – 17.00 ч.

ЧИТАЛНЯ № 4 :
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК ОТ 9.00 – 17.00 ч.

ПРИЕМАНЕ НА ЧИТАТЕЛСКИ ЗАЯВКИ:
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК ОТ 9.00 – 16.30 ч.

КОПИРЕН ЦЕНТЪР:
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК ОТ 9.00 – 16.30 ч.

Можете да направите вашата онлайн заявка за документи на имейл адрес:
usluginbkm@abv.bg.

Можете да заявите онлайн справочно-библиографски и информационни услуги на имейл адрес:
spr@nationallibrary.bg.

Оразмеряване на шрифта