Вечер на Иван Станков в клуб „Писмена“
29 септември, 18.00 ч. Вечер на Иван Станков в клуб „Писмена“
27 август 2021 г.
150 г. от излизането на първото българско детско списание "Пчелица" и "Ружица" през 1871 г. , под редакцията на Петко Р. Славейков
15 септември – 15 октомври Западно фоайе „Детето е всякога ученик на майка си и в злото, както и в доброто…“
27 август 2021 г.

22 септември
Ден на независимостта
113 години независима България

22 септември Ден на независимостта

На 22 септември 1908 г. в старата българска столица Търново княз Фердинад тържествено обявява България за независима държава.

„Toва подействува като електрически ток върху множеството и единодушни ентусиазирани „ура“ зацепиха въздуха. Урата се подемат от множеството, натрупано вън, и мощни овации разлюляха атмосферата. Ученическият хор със същия ентусиазъм запя „Шуми Марица“ и цялата околия се препълваше с величествен кипеж от звукове народът ликуваше. “

Така вестник „Пряпорец“ отразява новината за едно от най-значимите събития в нашата нова история. На 22 септември 1908 г. в старата българска столица Търново княз Фердинад тържествено обявява България за независима държава.

22 септември Ден на независимостта

 

Оразмеряване на шрифта