16 декември 2021
16 декември
27 ноември 2021 г.
Александър Шурбанов: Биобиблиография - книга
14 декември, 18.00 ч. Централно фоайе Представяне на биобиблиографския указател „Александър Шурбанов: биобиблиография“
29 ноември 2021 г.

15 декември

15 декември 2021

Тази година в Азербайджан честват 880 години от рождението на голямия  азербайджански поет Низами Гянджеви, а  2021 година е обявена в  Азербайджан за година на  Гянджеви. Неговите творби са неделима част от  съкровищницата не само на източната, но и на световната литература.  Центърът за азербайджански език и култура към СУ “Св. Климент Охридски” , посолство на Азербайджан в България и Институтът  за литература „Низами  Гянджеви“ при Националната академия на науките на Азербайджан  представят книга  с преведени на  български език газели на  изтъкнатия азербайджански поет.  Представянето ще се състой  на 15 декември от 17 часа в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

Оразмеряване на шрифта