Веселин Праматаров ще представи графичната новела „На конци 1968. Една действителна история“
7 декември Централно фоайе Клуб Писмена – “На конци 1968”, Валентин Праматаров
30 ноември 2021 г.
Амдрей Ляпчев
1-30 декември Зала “История на книгата” Поредица “Книжовен калейдоскоп” – 155 г. от рождението на Андрей Ляпчев
30 ноември 2021 г.

1 декември
125 г. от рождението на Петко Стайнов

Петко Груев Стайнов

Петко Груев Стайнов е български композитор и музикален общественик, обогатил българската музикална култура и допринесъл значително за развитието ѝ, академик.

През 1998 г. роднини и близки сътрудници на Петко Стайнов основават фондация „Петко Груев Стайнов”,  благодарение на която Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” има постоянна експозиция от къщата – музей на композитора.

Оразмеряване на шрифта