Александър Шурбанов: Биобиблиография - книга
14 декември, 18.00 ч. Централно фоайе Представяне на биобиблиографския указател „Александър Шурбанов: биобиблиография“
29 ноември 2021 г.
Национална библиотека
10 декември Националната библиотека чества своята 143-та годишнина
30 ноември 2021 г.

10 декември 2021 г.
Националната библиотека отбелязва 170 години от рождението на Мелвил Дюи, американски библиотекар, създател на десетичната класификация

170 години от рождението на Мелвил Дюи, американски библиотекар, създател на десетичната класификация

Дюи е наречен „патриарх на американското библиотекознание“, а десетичната класификация му донася непреходна известност и признание в библиотечните среди на всички цивилизовани страни. Той е и един от основателите на Американската библиотечна асоциация (ALA, 1876) – първата в света професионална организация на бибилотекари.

Десетичната класификация на Дюи е разпространена в 123 страни на 6 континента. У нас се използва Универсалната десетична класификация (УДК), която е комбинационна йерархична полуфасетна система за класификация, разработена от 1895 до 1905 г. в Международния библиографски институт в Брюксел на основата на Десетичната класификация на Мелвил Дюи. Днес тя се използва основно в Европа и Азия.

Оразмеряване на шрифта