Две репродукции на литографии от колекцията на отдел „Специални колекции”, участват в изложба “Мильо Балтов. Романтичният образ на вярата. 150 години от рождението на художника” в галерия “Васка Емануилова”
6 януари 2022 г.
Коледна картичка
Когато казвахме: Честита Коледа! и Весела Нова година! с пощенска картичка
10 януари 2022 г.

В поредицата „Книжовен калейдоскоп“ Националната библиотека представя ръкописи от дарението на Софийския митрополит Мелетий през 1883 г.

Софийският митрополит Мелетий

С това дарение е поставена основата на ръкописната сбирка в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Митрополит Мелетий Софийски (1832–1891), с богат на противоречия духовен, обществен и политически живот, е споменаван многократно като един от учредителите и дарителите на Народната библиотека. Оказва се, че неговото дарение, дало началото на ръкописната сбирка на Библиотеката, е обвито в мистериозен облак. В писмо от 28 март 1883 г. Мелетий подканва старшия помощник В. Манчев да изпрати някого „с един чувал“, за да прибере от Митрополията подготвените за подарък ръкописни книги. Във второ писмо от 31 март се извинява, че не е било възможно да се предадат книгите, които събирал с „голямо тщение“ от различни части на Софийската епархия и приканва сега да бъдат взети от него. През 1910 г. в увода към първия том на своя опис на ръкописите и старопечатните книги в Народната библиотека Беньо Цонев посочва, че не е открил никакви документи за дарението. През 1930 г. обаче Директорът на Библиотеката Велико Йорданов публикува в „История на Народната библиотека в София“ списъка на дарените от Мелетий 48 ръкописи и старопечатни книги, без да цитира източника на сведението.

По неговия списък със сигурност могат да се идентифицират осем ръкописа:

  • Слова на Ефрем Сирин, писач монах Рафаил, 1592 г. – НБКМ 299 (2);
  • Октоих от ХV в., бил в Желявския манастир – НБКМ 178 (5);
  • Куриловското евангелие от ХVI в. – НБКМ 51 (7);
  • Евангелие от края на ХVI или началото на XVII в., с приписка за с. Мрамор – НБКМ 59 (8);
  • Миней за юли-август от втората половина на XVI в. – НБКМ 155 (9);
  • Осмогласник (октоих) от XVI в., с приписка на Никола от Новачане (Новачене) – НБКМ 196 (10);
  • Служебник и други книги, с приписка от 1738 г., от поп Вуче от Вакарел, XV–XVI в. – НБКМ 260 (31);
  • Апокалипсис, тълковен, XVI в. – НБКМ 101 (39).

Доколкото се опираме на посоченото сведение, още няколко ръкописа с много голяма вероятност представляват част от същото дарение. Сигнатурите в скоби съответстват на първоначалния библиотечен каталог и сочат първите постъпили книги – тук виждаме засвидетелствани номерата от 1 до 39. Тази зависимост допълнително помогна за издирването на ръкописите, които допускаме, че са били дарени от Мелетий Софийски.

Експозицията може да бъде разгледана в зала „История на книгата“ в Националната библиотека до края на месец януари 2022 г.

Фотогалерия

Оразмеряване на шрифта