Никола Михов
1-31 март 2022 г. Поредица „Български библиографи и библиотекари“„Нито една книга да не бъде цитирана от втора ръка“. 145 години от рождението на акад. Никола МиховЗападно фоайе
1 март 2022 г.
Книги в камера „Аноксия“
1 март 2022 г.

1-31 март 2022 г.
Зала „История на книгата“
Поредица „Книжовен калейдоскоп“
„Ромите по българските земи XV-XIX век“

В рубриката „Книжовен калейдоскоп“ за месец март 2022 г. са представени няколко документа и един регистър, които хвърлят светлина върху живота на циганското население на Балканския полуостров през XVIII – XIX век.

Сред тях е  ферман на султан Абдул Меджид от 1849 г. до управителя и висши чиновници от Видинската област, с който се регламентира начинът на облагане на „раята“ и циганите с данъка „джизие“. Опис (от 1846 г.) на циганите (мюсюлмани и християни) от Ломска околия, в който са посочени физическите им белези – ръст, цвят на очите и прочее.

Оразмеряване на шрифта