1-30 март 2022 г. Централно фоайе Изложба на Дончо Дончев
1 март 2022 г.
1-31 март 2022 г. Зала „История на книгата“Поредица „Книжовен калейдоскоп“„Ромите по българските земи XV-XIX век“
1 март 2022 г.

1-31 март 2022 г.
Поредица „Български библиографи и библиотекари“
„Нито една книга да не бъде цитирана от втора ръка“. 145 години от рождението на акад. Никола Михов
Западно фоайе

Никола Михов

На 6 март 2022 г. се навършват 145 години от рождението на изтъкнатия библиограф, икономист, статистик и забележителен учен енциклопедист акад. Никола Михов. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” отбелезва годишнината с изложба, с оригинални фотографии и документални материали от личния архивен фонд на Никола Михов, част от внушителния масив, съхраняван в Български исторически архив, както и печатни издания от фонда на Библиотеката.

Оразмеряване на шрифта