30 март Западно фоайе Поредица „Българска периодика” 100 години от излизане на първия брой на „Хиперион”
1 март 2022 г.
Виктория Бешлийска
10 март, 18.30 ч. Централно фоайе Клуб „Писмена“
1 март 2022 г.

11 март
Българската православна църква отбелязва паметта на Св. Софроний Врачански

Начало на Паисиевите чествания  по случай 300 г. от рождението на Паисий Хилендарски и 260 г. от написването на „История славянобългарска“.

„ Виртуална галерия на преписите на „История славянобългарска“  (11 март - 15 април) с  Котленския препис направен от Софроний Врачански през 1765 г.

Оразмеряване на шрифта