31 март, 17.00 ч. Централно фоайе Представяне на сборника „Приноси към българската ориенталистика. 110 години отдел „Ориенталски сбирки на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
1 март 2022 г.
11 март Българската православна църква отбелязва паметта на Св. Софроний Врачански
1 март 2022 г.

30 март
Западно фоайе
Поредица „Българска периодика”
100 години от излизане на първия брой на „Хиперион”

С изложба в края на месец март Националната библиотека ще отбележи 100 години от излизането на месечното списание за литература и изкуство „Хиперион”. Изложбата е част от утвърдената поредицата документални изложби „ Българска периодика”.

Списанието на българските символисти „Хиперион“ излиза в София от март 1922 до декември 1931, под редакцията на Теодор Траянов, Иван Радославов и Людмил Стоянов. Уредник е големият  почитател на българската литература Димитър Господинкин. Печата се в печатниците: Типограф, С. М. Стайков и Просвещение.

В изложбата ще могат да се видят първата книжка на списание „Хиперион” издадена през март 1922 година и снимки от фонда на Библиотеката.

Оразмеряване на шрифта