Пръвославовият сборник от средата на XIV век
1 март 2022 г.
30 март Западно фоайе Поредица „Българска периодика” 100 години от излизане на първия брой на „Хиперион”
1 март 2022 г.

31 март, 17.00 ч.
Централно фоайе
Представяне на сборника „Приноси към българската ориенталистика. 110 години отдел „Ориенталски сбирки на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Сборникът включва статии от сътрудници на настоящия отдел „Ориенталски сбирки“ към Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, написани специално за 110-годишнината от учредяването на отдела. Към изданието е подготвена и библиография с трудове на сътрудниците на отдела от неговото основаване до днес. Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Негови съставители са Невена Граматикова, Анка Стоилова и Румен Ковачев.

Оразмеряване на шрифта