160 години от рождението на изтъкнатия български художник Антон Митов (1862 г. - 1930 г.)
1-30 април 2022 г. 160 години от рождението на изтъкнатия български художник Антон Митов (1862 г. – 1930 г.) Виртуална изложба
28 март 2022 г.
Башкьойски (Добруджански) препис на История славянобългарска, 1841 г.
Башкьойски (Добруджански) препис на История славянобългарска, 1841 г.
29 март 2022 г.

1-30 април 2022 г.
Зала „История на книгата”
Поредица „Книжовен калейдоскоп 210 г. от рождението на Иван Добровски“

Поредица „Книжовен калейдоскоп 210 г. от рождението на Иван Добровски“

"Всичкият този свят е едно истинно, велико и великолепно училище, в което всеки, докогато е жив, безпрестанно все ся учи". 

Иван Добровски

 

Роденият на 1 април 1812 г. в Сливен възрожденец, учител, журналист, преводач и общественик чрез своята разнообразна дейност изразява пътя, изминат от българите по време на прехода им към Новото време.

Оразмеряване на шрифта