Оханами – празника на цъфналите вишни
15 април Оханами – празника на цъфналите вишни
28 март 2022 г.
Поредица „Книжовен калейдоскоп 210 г. от рождението на Иван Добровски“
1-30 април 2022 г. Зала „История на книгата” Поредица „Книжовен калейдоскоп 210 г. от рождението на Иван Добровски“
28 март 2022 г.

1-30 април 2022 г.
160 години от рождението на изтъкнатия български художник Антон Митов (1862 г. – 1930 г.)
Виртуална изложба

160 години от рождението на изтъкнатия български художник Антон Митов (1862 г. - 1930 г.)

Антон Митов е български художник, изкуствовед, критик и обществен деец. 

Той е роден през 1862 г. в Стара Загора, в рода Митови, един от най-известните артистични родове в края на ХIХ и началото на ХХ век. 

През 1885г. Антон Митов завършва Академията за изящни изкуства във Флоренция при проф. Джузепе Чаранфи. Палитрата му обхваща пробуждащия се живот в Следосвобожденска България. В картините му оживяват знаменитите ни пазари, пъстрите и ярки дрехи, пейзажи и портрети.

С пламенните си публицистични изяви, той се превръща в своеобразен „говорител“ на едно цяло поколение и бележи повратен момент в националната художествена история на България.

Оразмеряване на шрифта