Международен ден за опазване на паметниците на културата - „Националната библиотека – паметник на културата“ , архитектура и символика
18 април Международен ден за опазване на паметниците на културата – „Националната библиотека – паметник на културата“ , архитектура и символика
28 март 2022 г.
160 години от рождението на изтъкнатия български художник Антон Митов (1862 г. - 1930 г.)
1-30 април 2022 г. 160 години от рождението на изтъкнатия български художник Антон Митов (1862 г. – 1930 г.) Виртуална изложба
28 март 2022 г.

15 април
Оханами – празника на цъфналите вишни

Оханами – празника на цъфналите вишни

За 22 поредна година пред Националната библиотека " Св. св. Кирил и Методий"  ще бъде  отбелязан празникът на цъфналите вишни – Оханами. Традицията  води началото си от 1999 г., когато проф. Сома от Токайския университет дарява вишневи фиданки "сакура" и чрез японското посолство в България, те намират своя дом пред Националната библиотека.

Оразмеряване на шрифта