Клуб „Писмена“ представи испанско-българската антология „Terra incognita“
Клуб „Писмена“ представи испанско-българската антология „Terra incognita“
21 април 2022 г.
24 май
24 май Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
28 април 2022 г.

31 май 2022 г.
Тераса 2 стаж, 18.00 ч.
Представяне на „Мечо“ – фототипно издание на дебютния сборник за деца от Ангел Каралийчев

Представяне на „Мечо“ – фототипно издание на дебютния сборник за деца от Ангел Каралийчев

По повод Деня на детето и 120-годишнината от рождението на писателя Ангел Каралийчев, която честваме през 2022 г., Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ представя фототипното номерирано издание „Мечо“.

Изборът книгата да бъде фототипна и с лимитиран номериран тираж се дължи на желанието на Библиотеката да отбележи достойно годишнината от рождението на писателя.

В същото време представяме на библиофилите книга, която отдавна е антикварна рядкост. Оригиналните илюстрации на „Мечо“ са от Илия Бешков. Те ще бъдат отпечатани в голям формат и показани на представянето.

За събитието ще бъде подредена витрина с книгите на Ангел Каралийчев за деца.

Оразмеряване на шрифта