120 г. от рождението на изтъкнатия български творец Иван Ненов (1902 г. – 1997 г.)
120 г. от рождението на изтъкнатия български творец Иван Ненов (1902 г. – 1997 г.)
17 май 2022 г.
Честит 24 Май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!
Честит 24 Май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!
23 май 2022 г.

24 май – ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

На 24 май библиотеката ще отвори врати от 11.00 до 13.00 ч. Може да се посети Централното фоайе, където е изложбата "Олтари на народната памет", посветена на преписите на "История славянобългарска".

Оразмеряване на шрифта