Изложба на словашки пощенски марки на Кирилометодиевска тематика гостува в Националната библиотека
Изложба на словашки пощенски марки на Кирилометодиевска тематика гостува в Националната библиотека
26 май 2022 г.
Изложба „Хората и животът на Балканите и Близкия изток XV-XIX век. Регистри на населението, изображения, карти“
15 юни, 11.00 ч.Западно фоайеИзложба „Хората и животът на Балканите и Близкия изток XV-XIX век. Регистри на населението, изображения, карти“
26 май 2022 г.

22 юни, 11.00 ч.
Централно фоайе
160 г. от рождението на Иван Д. Шишманов (1862 – 1928), филолог, писател, общественик. Като министър на народното просвещение препоръчва създаването на картотечен каталог на книгите в Народната библиотека.

проф. Иван Шишманов

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ще отбележи с изложба 160 години от рождението на един от най-светлите умове в българската културна история проф. Иван Шишманов. Високо образован, изключително ерудиран, той свързва името си с основаването и развитието на най-важните културни институти в младата българска държава – Музикалното училище, Художествената академия, Етнографския музей,  Българското археологическо дружество, читалища, библиотеки. Проф. Иван Шишманов е сред основателите на Висшето училище в София (дн. Софийския университет) и посвещава четири десетилетия от своя живот на преподавателската дейност в областта на културната и литературна история. Като министър на Народното просвещение инициира редица културни начинания и законопроекти. Той основава Сборника за народни умотворения и книжнина.

Ще бъдат представени автентични документи от Българския исторически архив, издания на трудовете на проф. Шишманов, както и на произведения на съпругата му Лидия Шишманова и сина му Димитър Шишманов от фонда на Националната библиотека, умело съчетани с пътуващата експозиция „Иван Шишманов и Обединена Европа”,  с автор проф. Румяна Конева и реализирана от Държавния културен институт към МВнР.

Оразмеряване на шрифта