Премиера на книгата „Хипократ и Пегас“ и съпътстваща изложба „Писатели медици от Възраждането до наши дни“ се състоя в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Премиера на книгата „Хипократ и Пегас“ и съпътстваща изложба „Писатели медици от Възраждането до наши дни“ се състоя в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
22 юни 2022 г.
Месечна проверка на фондовете на 27 юни 2022г.
24 юни 2022 г.

Националната библиотека откри изложбата „160 години от рождението на проф. Иван Шишманов“

Националната библиотека откри изложбата „160 години от рождението на проф. Иван Шишманов“

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ представи оригинални документи и фотографии, свързани с живота и делото на проф. Иван Шишманов, съхранявани във фондовете ѝ, на 22 юни, когато се откри изложбата: „160 години от рождението на проф. Иван Шишманов“.  Изложбата включва и гостуващата експозиция за Иван Шишманов с акцент върху дейността му в чужбина на Държавния културен институт към Министерство на външните работи.

„Днес отбелязваме 160 години от рождението на големия учен, филолог, историк, философ, етнограф и политик проф. Иван Шишманов, роден в Свищов през 1862 г.  Националната библиотека отбелязва този ден и представя освен трудовете на проф. Шишманов и негови  публицистични материали, публикувани в "Български преглед" и "Българска мисъл", но и документи, които показват възрожденските идеали на рода му. Изложен е и „Сборника за народни умотворения, наука и книжнина“, който излиза 18 години под редакцията на Иван Шишманов и който е едно от най-значимите неща, които Иван Шишманов създава, защото Сборникът се превръща в трибуна за младата българска хуманитаристика и място за обнародване на фолклорни материали“ – каза при откриването д-р Ваня Аврамова, заместник-директор на НБКМ .

Тя акцентира на величината на истинския учен-политик, който може да работи с всички, да търси съгласие между идеи и позиции, защото културата на всеки един човек се измерва и чрез това, дали пристрастията му се отразяват на гражданствеността.  

Огромен принос за целогодишните чествания посветени на 160 години от рождението на проф. Иван Д. Шишманов има писателя Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища. По негово предложение още в началото на годината беше създаден Националния комитет „160 години професор Иван Шишманов“, а за откриването на изложбата господин Дойнов и Съюза предоставиха бронзов бюст на проф. Иван Шишманов, дело на скулптура Венцислав Василев.  

„Ние сме се събрали, защото в сърцата си носим неговото дело, заряда на творчеството на Иван Шишманов – каза в словото си Николай Дойнов. – Без неговата инициатива нямаше да имаме тези значими културни и образователни институции като Висшето училище (дн. Софийския университет), Народния театър, Художествената академия, Етнографския музей, Българския ПЕН-център, Музикалното училище, София щеше да бъде пуста и некултурна.“

Проф. Румяна Конева, дългогодишен изследовател на живота и дейността на проф. Иван Шишманов, говори за приноса на проф. Шишманов по отношение на идеята за Обединена Европа, зародила се след Първата световна война. Той подкрепял  създаването на Съединени европейски щати – Паневропа и е работил неуморно в тази насока и през 1927 г. с негова помощ се създава българският клон, първи на Балканите. Професор Конева спомена и друг момент от неговото визионерство – учредяването на българския ПЕН-клуб през 1927 г.

На събитието присъства проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова, заместник-министър на образованието и науката, Мариана Божинова, ректор на Стопанската академия в Свищов, д-р Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища в България, Денка Евстатиева, член на Върховния читалищен съвет на Съюза на народните читалища и председател на Съюза на Софийските читалища и гости от различни обществени и частни институции.

Поздравителни адреси от Президента на Република България и от Държавния културен институт към Министерство на външните работи бяха отправени към Националната библиотека по повод откриването на изложбата.

Фотогалерия

Оразмеряване на шрифта