Националната библиотека откри изложбата „160 години от рождението на проф. Иван Шишманов“
Националната библиотека откри изложбата „160 години от рождението на проф. Иван Шишманов“
23 юни 2022 г.
13 юли, 18.00 ч. Тераса, втори етаж Представяне на „Христо П. Тъпчилещов. Живот и неговата обществена дейност“ от Никола Начов – фототипно издание на Националната библиотека
13 юли, 18.00 ч. Тераса, втори етаж Представяне на „Христо П. Тъпчилещов. Живот и неговата обществена дейност“ от Никола Начов – фототипно издание на Националната библиотека
27 юни 2022 г.

Месечна проверка на фондовете на 27 юни 2022г.

Уважаеми читатели,

поради месечна проверка на фондовете на 27 юни (понеделник) Националната Библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ няма да работи с читатели.

Оразмеряване на шрифта