Месечна проверка на фондовете на 27 юни 2022г.
24 юни 2022 г.
8 юли Изложба „145 г. от рождението на Елин Пелин (1877-1949)“
8 юли Изложба „145 г. от рождението на Елин Пелин (1877-1949)“
27 юни 2022 г.

13 юли, 18.00 ч.
Тераса, втори етаж
Представяне на „Христо П. Тъпчилещов. Живот и неговата обществена дейност“ от Никола Начов – фототипно издание на Националната библиотека

13 юли, 18.00 ч. Тераса, втори етаж Представяне на „Христо П. Тъпчилещов. Живот и неговата обществена дейност“ от Никола Начов – фототипно издание на Националната библиотека

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще представи фототипното издание в чест на 150-годишнината на Първия църковно-народен събор в Цариград „Христо П. Тъпчилещов. Живот и неговата обществена дейност“ от Никола Начов. Христо П. Тъпчилещов е най-влиятелният българин в Цариград през 1854–1875 г., съдействал за построяването на българска църква в Цариград.  Разговорът за неговата дейност е необходим и належащ и днес, тъй като имената на бележитите ни възрожденци не бива да бъдат забравени.

За книгата ще говори проф. Вера Бонева.