Националната библиотека посрещна „Призраци в библиотеката“
Националната библиотека посрещна „Призраци в библиотеката“ 
6 юли 2022 г.
8 юли Изложба „145 г. от рождението на Елин Пелин (1877-1949)“
Изложба „145 г. от рождението на Елин Пелин (1877-1949)“
8 юли 2022 г.

Фототипно издание на „Празничен миней“ на Божидар Вукович Подгоричанин (1538 г.), изложба „Черна гора и България“ (1878-1918) и кът на Черна гора бяха  представени в Националната библиотека

Фототипно издание на „Празничен миней“ на Божидар Вукович Подгоричанин (1538 г.), изложба „Черна гора и България“ (1878-1918) и кът на Черна гора бяха представени в Националната библиотека

На 7 юли от 11 ч. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и черногорското дружество за история и култура „Матица Черногорска“ представиха уникалното фототипно издание на „Празничен миней“ на Божидар Вукович Подгоричанин (1538 г.). Откри се и изложбата „Черна гора и България“ (1878-1918) както и кът на Черна гора.

Фототипното издание на „Празничния миней“ е съвместен проект на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, черногорското дружество за история и култура „Матица Черногорска“, Центъра за славяно-византийски изследвания „Проф. Иван Дуйчев ” към СУ „Св. Климент Охридски” и включва дигитализация, комплектуване и отпечатване на изданието.“ – каза доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ при откриването на събитието.

"В архива на НБКМ се съхраняват пет оригинални екземпляра на „Празничния миней“ в  колекцията „Славянски кирилски печатни книги”.  За това фототипно издание библиотеката дигитализира най-пълния оригинален екземпляр, като липсващите листове са допълвани от останалите четири екземпляра. Дигитализираното копие е предоставено на дружеството за история и култура „Матица Черногорска“. Неразделна част от фототипното издание е приложение с текстове на д-р Мария Полимирова  от СУ „Св. Климент Охридски“ и на черногорския проф. д-р Божидар Шекуларац. Те са публикувани на черногорски, български и английски език", обясни доц. Александрова.

Г-жа Йелена Филипович – временно управляваща посолството на Черна гора в България, акцентира на  вековната връзка между Черна гора и България, която се основава на общия корен на двата езика, както и сходния генезис на писмеността и литературната традиция на двата народа. „Това води до установяване на силни дипломатически връзки, изградени на взаимно уважение и сътрудничество“, каза тя.

За реализирането на фототипното издание на „Празничния миней“ както и за изложбата голяма заслуга има г-жа Меглена Плугчиева, посланик на България в Черна гора, която изпрати свое видео обръщение. Тя подчерта значението на културно-историческите връзки между България и Черна гора през вековете и тяхната роля за продължаване на активно приятелско сътрудничество във всички сфери на отношенията между двете страни.

Председателят на дружеството за история и култура „Матица Черногорска“ Драган Радулович разказа за добрите контакти, които дружеството е установило с водещите културни институции в София и Скопие, чиито архиви и фондове съхраняват над петдесет инкунабули и палеотипи от черногорски ренесансови печатници. В резултат на контактите с Научния архив на Българската академия на науките преди 2 години е издаден "Псалтир с последование", а сега и „Празничния миней“, отлично съхраняван в Националната библиотека.

За съдържанието и същността на „Празничния миней“ от 1538 г. говори д-р Мария Полимирова от Центъра за славяно-византийски изследвания „Проф. Иван Дуйчев ” към СУ “Св. Климент Охридски”, която участва в създаването на фототипното издание на „Празничния миней“ и нейна статия е включена в изданието.

Според нея „Празничният миней" е изключително ценно печатно издание на кирилица, съдържащо богослужебни текстове за големите църковни празници и за южнославянските светци, най-богато илюстрираната славянска богослужебна книга от началото на XVI.

Гостите разгледаха изложбата „Черна гора и България“ (1878-1918), съвместно дело на държавните архиви на България и Черна гора, която съдържа фотографии, писма, карти и други документи, илюстриращи исторически, културни, социално-икономически и политически връзки между двете страни в периода 1878-1918 г.

Събитието продължи с откриване на кът на Черна гора от доц. д-р Красимира Александрова и г-н Драган Радулович - председател на „Матица Черногорска“. Д-р Бояна Минчева и проф. Елисавета Мусакова представиха пред гостите екземпляр от "Октоих първогласник" отпечатан в Цетине през 1494 г. и съхраняван в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", както и ръкописно четириевангелие от 1538 г., изписано от известния черногорски книжовник дяк Йоан вероятно в манастира "Св. Троица" в Плевля. Г-н Драган Радулович представи подарените от "Матица Черногорска" 30 заглавия книги, свързани с историята и културата на Черна гора, между които са „Съвременна черногорска антология“, „Изследвания върху старата черногорска литература“, „Нашите братя на юг” и други.

На събитието присъства секретарят по образование, духовност и култура на Президента на Републиката господин Пламен Славов, Йелена Филипович, временно управляваща посолството на Черна гора в България, Желко Йович , посланик на Република Сърбия в България, проф. д.и.н. Лизбет Любенова , директор на Научния архив на Българската академия на науките, проф. дфн Вася Велинова директор на Центъра за славяно-византийски изследвания „Проф. Иван Дуйчев ”, доц. Михаил Груев, председател на Държавна агенция Архиви, колеги от БАН и държавния архив, гости и посетители на библиотеката.

Фотогалерия

Оразмеряване на шрифта