Премиера на ценното фототипно издание „Христо П. Тъпчилещов. Живот и неговата обществена дейност“ в Националната библиотека
Премиера на ценното фототипно издание „Христо П. Тъпчилещов. Живот и неговата обществена дейност“ в Националната библиотека
14 юли 2022 г.
Работно време на библиотеката през август 2022 г.
26 юли 2022 г.

„…времето е в нас, а ние сме във времето;  то нас обръща и ние него“
185 години от рождението  на Васил Левски
(1837 – 1873)

Васил Левски

Революционер, идеолог на национално-освободителната борба, Апостол на свободата, национален герой  - Левски живее в сърцата ни.

Десетки поколения родени в свободна България тачат паметта на Апостола и помнят завета му: „...времето е в нас, а ние сме във времето;  то нас обръща и ние него.“

Във фонда на  Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се съхраняват ценни документи, свързани с революционната борба на Апостола, както и оригиналът и дигиталното копие на тефтерчето на Васил Левски.  Библиотеката съхранява и негови фотографии.

Васил Левски

Една от най-известните е  портрет на Васил Левски в цивилно облекло, вероятно направена в Букурещ между 1863 и 1868 г. Този оригинал е бил размножен и разпространен от турската полиция във връзка с търсенето на Левски след Арабаконашкия обир (1872). 

Дигитално копие на тефтерчето на Левски

Оразмеряване на шрифта