27 април 2022 г.

31 май 2022 г.
Тераса 2 стаж, 18.00 ч.
Представяне на „Мечо“ – фототипно издание на дебютния сборник за деца от Ангел Каралийчев

28 април 2022 г.

24 май
Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

28 април 2022 г.

17 май
120 г. от рождението на изтъкнатия български творец Иван Ненов (1902 г. – 1997 г.)

28 април 2022 г.

12 май, 18.30 ч.
Тераса, втори етаж
Клуб Писмена
„Пътеводител на хубавите места“ от Оля Стоянова и Живко Джаков

Оразмеряване на шрифта