26 май 2022 г.

22 юни, 11.00 ч.
Централно фоайе
160 г. от рождението на Иван Д. Шишманов (1862 – 1928), филолог, писател, общественик. Като министър на народното просвещение препоръчва създаването на картотечен каталог на книгите в Народната библиотека.

26 май 2022 г.

15 юни, 11.00 ч.
Западно фоайе
Изложба „Хората и животът на Балканите и Близкия изток XV-XIX век. Регистри на населението, изображения, карти“

26 май 2022 г.

9 юни, 18.30 ч.
Тераса, втори етаж
Клуб „Писмена“

26 май 2022 г.

8 юни, 17.30 ч.
Централно фоайе
„Образът на Дон Кихот през вековете“

Оразмеряване на шрифта