Оценка на редки и ценни документи


Експертна оценка на ръкописи, документи, старопечатни, редки и ценни книги и снимки. Услугите се извършват според утвърдения Ценоразпис за услугите в НБКМ .

Предоставяне за публикуване на ръкописи и особено ценни книги. Цената се определя при всеки конкретен случай.