МИНИАТЮРНИ ИЗДАНИЯ
МИНИАТЮРНИ ИЗДАНИЯ
28 април 2020 г.
ПРОТОКОЛ НА СЪДЕБНАТА КОМИСИЯ ОСЪДИЛА АПОСТОЛА
ПРОТОКОЛ НА СЪДЕБНАТА КОМИСИЯ ОСЪДИЛА АПОСТОЛА
30 април 2020 г.

Общото събрание на БРЦК, 1872 г.

Общото събрание на БРЦК, 1872 г.

На 29 април, преди 148 години в Букурещ започват заседанията на Общото събрание на БРЦК и продължават до 4 май 1872 г. В днешното издание на рубриката на "Перли в КОРОНАта" на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" ви представяме и показваме историята на документа "Протокол от заседанията на Общото събрание на БРЦК, проведено в Букурещ от 29 април до 4 май 1872 г.". Документът е част от фонд 5 - Кириак Цанков на Български исторически архив към Националната библиотека. Личният фонд на Кириак Цанков съдържа 1698 документа, които обхващат годините 1863-1902 г. Сред тях има писма, телеграми, заповеди, свидетелства, протоколи. Писани на български, руски, френски, немски и румънски език.

От запазените материали в библиотеката се вижда, че голямата част от този фонд е придобита през 1924 г., когато документите са откупени от братовата жена на К. Цанков -Ирена. Те са преди всичко от периода  преди Освобождението (1878), а тези, отнасящи се към годините след 1878 г., са подарени на Библиотеката пак от Ирена Цанкова.

Протоколът се състои от 3 части:

Първата е списък на участниците - представители на комитетите - 8 души в 32 селища в България, към някои от които е означено, че представят и съседни комитети „от околността“, без винаги да са наименовани, и 13 емигрантски комитети с 12 представители от почти всички румънски градове с български колонии, които с две изключения участват и в общото събрание на новооснования през декември 1869 г. Български революционен централен комитет.

Втората част на документа представлява Протокол от заседанията между 29.IV и 4.V.1872 г.,скрепен с подписите на участниците.

В третата част, към протокола е приложен препис от приетия на 3 май „Устав на БРЦК“ с почерка на Т. Пеев, който написал и целия документ като определен за секретар на събранието.

Документът може да бъде разгледан в Дигиталната библиотека.

Оразмеряване на шрифта