Пазарни консултации във връзка с изготвяне на техническо задание и определяне на прогнозна количествено-стойностна сметка за обществена поръчка с предмет „Ремонтни и обновителни дейности в Реставрационен център в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”
10 юни 2020 г.
Цветя от Светите места
Цветя от Светите места
12 юни 2020 г.

ВЕЧНОСТТА НА ВРЕМЕТО

ВЕЧНОСТТА НА ВРЕМЕТО

Ръкописен кодекс ОР 454 е част от ориенталската колекция на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий“ и по-конкретно от колекцията ръкописи на османотурски език. Ръкописът включва четири съчинения с астрономически характер, като три от тях са от типа календари.

Първото съчинение – календар се намира между л. 1б и 19а. Второто съчинение в кодекса е между л. 19б и 22б и е озаглавено “Şerh zȃiçe-i türkȃn”. То представлява коментар на тюркския животински календар. В началото на л. 19б има схема във форма на окръжност на тюркския животински календар, озаглавена Şekil zâiçe-i ahkâm sal türkân”. Дадени са 12-те зодии според този календар – тигър, мишка, заек, маймуна и т.н., а в следващите страници е даден техен коментар.

Третото съчинение от типа календари Rȗznȃme” се намира между л. 23а и л. 48а и съдържа дните, часовете, минутите и секундите, като започва от Невруз (21-22 март) (в превод „Нов ден”), който се приема за начало на Персийската Нова година. Съчинението е написано във вид на таблици, в която са дадени година, месец, ден, а някъде в полетата извън основната таблица, но пак в очертана като таблица част има различни вписвания. На л. 29б в първата графа на таблицата се чете „Gurrename-i Şeyh Bayezid merhamet Allah aliye” (Гурренаме-и Шейх Байезид, да бъде върху него милостта на Аллах). Предполагаме, че това е част (откъс) от съчинение на Шейх Байезид (неустановено кой е). Гурренаметата са съчинения, които показват началото на месеците и започват да се съставят масирано в последните векове от съществуването на Османската империя (XVIII, но най-вече XIX век).

Четвъртото съчинение в кодекса е Melheme (Мелхеме за месец март). То е от типа съчинения в диванската литература в поезия или проза, които предсказват събития, които ще се случат, и предвиждат бъдещи природни явления. Това са един вид астрологични прогнози, които се опират на определени явления в природата и предричат бъдещето, тълкувайки тези явления.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Оразмеряване на шрифта