Флаг на ЕС
9 май Ден на Европа
29 април 2021 г.
Абагар и силата на Божието слово
Абагар и силата на Божието слово
5 май 2021 г.

1-31 май
В поредицата „Книжовен калейдоскоп“ Националната библиотека отбелязва 370 години от отпечатването на сборник с молитви на „Абагар“ от Филип Станиславов – първа българска печатна книга с новобългарски езикови елементи (1651)

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

На 6 май 1651 г. в Рим е отпечатан „Абагар“  на Филип  Станиславов католически епископ от български произход. Книгата е свитък с молитви за разностранна употреба. Вложените  в „Абагар”  молитви следват целия човешки жизнен цикъл – от раждането до смъртта.

Оразмеряване на шрифта