Веселин Праматаров
Веселин Праматаров : гражданското чувство е „скритият“ герой в комикса, „червената му нишка“
20 декември 2021 г.
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” Ви пожелава светли коледни и новогодишни празници
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” Ви пожелава светли коледни и новогодишни празници!
22 декември 2021 г.

Абонамент 2018 (прекратена)

Информация за възложител:
Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
бул. “Васил Левски” №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Селима Груева, (02) 918 3145, s.grueva@nationallibrary.bg

 

Информация за процедура:
Наименование: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ  Избор на изпълнител за извършване  на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г. с три обособени позиции (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за читалните на Националната библиотека”; (2) „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен”; (3) „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека“

 

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Информация 01.12.2017 тук
2. Обява 01.12.2017 тук
3. Документация 01.12.2017 тук
4. Приложения образци на документи 01.12.2017 тук
5. Информация за удължаване на срока 08.12.2017 тук
6. Протокол 14.12.2017 тук
7. Заповед 14.12.2017 тук

Срок за подаване на оферти:
08.12.2017, 17.00ч., удължен до 13.12.2017, 17.00ч.

Оразмеряване на шрифта