8 юли Изложба „145 г. от рождението на Елин Пелин (1877-1949)“
Изложба „145 г. от рождението на Елин Пелин (1877-1949)“
8 юли 2022 г.
Васил Левски
„…времето е в нас, а ние сме във времето;  то нас обръща и ние него“ 185 години от рождението  на Васил Левски(1837 – 1873)
17 юли 2022 г.

Премиера на ценното фототипно издание „Христо П. Тъпчилещов. Живот и неговата обществена дейност“ в Националната библиотека

Премиера на ценното фототипно издание „Христо П. Тъпчилещов. Живот и неговата обществена дейност“ в Националната библиотека

На 13 юли в чест на 150-годишнината на Първия църковно-народен събор в Цариград Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ представи най-новото си фототипно издание на книгата „Христо П. Тъпчилещов. Живот и неговата обществена дейност“ от Никола Начов. Изданието разкрива богатата биография на най-влиятелния българин в Цариград през 1854–1875 г., съдействал за построяването на българска църква в Цариград. За книгата и нейния автор, също калоферец като Христо Тъпчилещов, говори проф. Вера Бонева, която разказа за огромния принос на Тъпчилещов като меценат и важна фигура за цариградските българи. Вера Бонева сравни капитала на Христо Тъпчилещов от 1851 г., възлизащ на 1 663 007 гроша, с учителските заплати по същото време, които са били 3000–5000 гроша годишно.

Дарител на средствата за отпечатването на фототипното издание е Константин Чипев, наследник на Христо П. Тъпчилещов, който също взе участие в представянето, заедно с друг родственик – гл. ас. д-р Стефан Марков – наследник на Никола Тъпчилещов. Събитието стана повод двамата да се запознаят като потомци на двамата възрожденци. Те изказаха благодарност за издаването на книгата и за възможността да бъде припомнено делото на бележитите им предци. Константин Чипев показа и семейна книга, в която са събрани отзиви и писма за първото издание от 1935 г. Той каза още: „В някакъв миниатюрен мащаб със спонсорирането на изданието, ние се опитахме да вървим по дарителските стъпки на прадедите ни.“

Специално внимание беше обърнато на предговора в новото издание, изготвен от проф. Милко Палангурски, който завършва с думите: „Той не е от хората, чиито портрети ще бъдат поставени по стените в училищните стаи, но онези, които щe получат тази привилегия, нямаше да я имат, ако ги нямаше личностите като Христо Тъпчилещов.“ В разговора се включи и проф. Илия Тодев, за да сподели необходимостта от завръщане на изследователите към Българското възраждане, което през последните двайсет години е забравено.

Фототипното издание „Христо П. Тъпчилещов. Живот и неговата обществена дейност“ е реализирано от издателския център на Националната библиотека и може да бъде закупено в копирния център или на регистратурата в Библиотеката.

 

Фотогалерия

Фотограф: Стефан Рангелов

Оразмеряване на шрифта