Начало 2018-05-31T11:32:37+00:00

 

Пътуваща изложба „Посветен на Отечеството“

 

 

Съобщения

ПОРАДИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ФОНДОВЕТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2018 г. ОТДЕЛ „ДЕПОЗИТ” ЩЕ РАБОТИ С ИЗДАТЕЛИ ОТ 8. 00 – 15. 30 ЧАСА

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ, ПОРАДИ  ЕЖЕГОДНА  ПРОВЕРКА  НА  ФОНДОВЕТЕ ОТ  1  ДО  31  АВГУСТ  2018  г.НАЦИОНАЛНАТА   БИБЛИОТЕКА “СВ.  СВ.  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ” НЯМА  ДА  РАБОТИ  С  ЧИТАТЕЛИ. ЗАПОВЯДАЙТЕ  НА  3  СЕПТЕМВРИ! [...]

УВАЖАЕМИ  ЧИТАТЕЛИ, ИНФОРМИРАМЕ  ВИ,  ЧЕ  С  ЦЕЛ  ОПАЗВАНЕ  И ДЕЗИНФЕКЦИЯ  НА  БИБЛИОТЕЧНИТЕ  ДОКУМЕНТИ ОТ  7  ЮНИ  СТАРТИРА ОБРАБОТВАНЕТО  ИМ  В  КАМЕРАТА  АНОКСИЯ  КНИГИТЕ  ОТ  СИГ.  3000  ДО  СИГ.  6420  [...]

 

Литературна поредица „Галерия на думите“

 

Клуб „Писмена“

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •