Обзори на архивни фондове

От началото на 2012 г. вече може да ползвате онлайн деветте книжки от основния пътеводител на Български исторически архив при Националната библиотека “Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съхранявани в БИА”.

Обзор на архивните фондове, колекции и единичните постъпления, съхранявани в Български исторически архив

Книга 1


Обзор на архивните фондове, колекции и единичните постъпления, съхранявани в Български исторически архив

Книга 2


Обзор на архивните фондове, колекции и единичните постъпления, съхранявани в Български исторически архив

Книга 3


Обзор на архивните фондове, колекции и единичните постъпления, съхранявани в Български исторически архив

Книга 4


Обзор на архивните фондове, колекции и единичните постъпления, съхранявани в Български исторически архив

Книга 5


Обзор на архивните фондове, колекции и единичните постъпления, съхранявани в Български исторически архив

Книга 6


Обзор на архивните фондове, колекции и единичните постъпления, съхранявани в Български исторически архив

Книга 7


Обзор на архивните фондове, колекции и единичните постъпления, съхранявани в Български исторически архив

Книга 8


Обзор на архивните фондове, колекции и единичните постъпления, съхранявани в Български исторически архив

Книга 9