Обяви за работа

Библиотекар-експерт с френски и/или руски език

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ обявява свободна позиция за длъжността „Библиотекар-експерт“.

Основни изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образователна степен – минимално квалификационно ниво „бакалавър“ с библиотечна квалификация.
 2. Добро владеене на френски и/или руски език.
 3. Компютърни умения.
 4. Комуникационни умения и работа в екип.
 5. Опит в областта ще се счита за предимство.

Ако предложението представлява интерес за вас, моля, изпратете ни актуална автобиография на e-mail v.andreeva@nationallibrary.bg, или на e-mail h.koleva@nationallibrary.bg, или на място на адрес: гр.София, бул. Васил Левски №88, ет.2, каб.81.

Всички кандидатури ще бъдат преглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани само за целите на подбора. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Библиотекар-експерт

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ обявява свободна позиция за длъжността „Библиотекар-експерт“.

Основни изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образователна степен – минимално квалификационно ниво “бакалавър” с библиотечна квалификация.
 2. Компютърни умения.
 3. Комуникационни умения и работа в екип.
 4. Опит в областта ще се счита за предимство.

Ако предложението представлява интерес за вас, моля, изпратете ни актуална автобиография на e-mail v.andreeva@nationallibrary.bg, или на e-mail h.koleva@nationallibrary.bg, или на място на адрес: гр.София, бул. Васил Левски №88, ет.2, каб.81.

Всички кандидатури ще бъдат преглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани само за целите на подбора. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Юрисконсулт

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ обявява свободна позиция за длъжността „Юрисконсулт“.

Основни изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше юридическо образование – магистър;
 2. Придобита юридическа правоспособност;
 3. Професионален опит минимум 2 години;
 4. Отлично познаване на законовата уредба, касаеща дейността на работодателя;
 5. Организираност, прецизност и внимание към детайлите;
 6. Лоялност, компетентност и аналитично мислене;
 7. Работа в екип.

Отговорности:

 1. Изготвя становища, дава мнения и консултации по правни въпроси;
 2. Участва в изготвянето на различни видове договори и вътрешни нормативни документи;
 3. Осигурява с правни средства спазването на законността и ефективното протичане на дейностите в библиотеката.

Ако предложението представлява интерес за вас, моля, изпратете ни актуална автобиография на e-mail v.andreeva@nationallibrary.bg, или на e-mail h.koleva@nationallibrary.bg, или на място на адрес: гр.София, бул. Васил Левски №88, ет.2, каб.81.

Всички кандидатури ще бъдат преглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани само за целите на подбора. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.