Услуги

За читатели

За издатели

Специализирани услуги

Оценка на редки и ценни документи
Експертна оценка на ръкописи, документи, старопечатни, редки и ценни книги и снимки. Предоставяне за публикуване на ръкописи и особено ценни книги цената се определя при всеки конкретен случай.

Консервация и реставрация

Методическа помощ на културни институции по въпроси на съхранението, консервацията и реставрацията на колекции на хартиена основа. Експертна оценка на състоянието на книжни и архивни фондове в случаи на бедствени ситуации и препоръки за действие

Архив на библиографските справки

В архива са включени по-важните библиографски справки, изготвени през последните години в направление „Библиографско и информационно обслужване”. Те са подредени в рубрики в зависимост от тяхната тематика.

За повече информация:
spr@nationallibrary.bg
91-83 / 113, 114, 115
843 24 21