Бази данни по абонамент

Колекции на издателство Alexander Street

Social Theory
Това e интердисциплинарна колекция, която също така намира приложение и в изучаването на политика, икономика, история, философия, психология, антропология, религия и литература.

Достъп до научна информация в бази данни

Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” предлага достъп до:

East View
Пълнотекстова рускоезична онлайн база данни “Библиотечное и информационное обслуживание”, която включва 28 списания. Универсалната база данни по библиотекознание обхваща най-важните професионални периодични издания на руски език, предлагащи актуална информация от библиотечната теория и практика, библиографията, научната информация, книгознанието, архивистиката. Достъпът е отворен от януари 2017 г.

EBSCO
Хостът осигурява достъп до 5 мултидисциплинарни и специализирани бази данни с библиографска и пълнотекстова информация.

EMERALD
Emerald Fulltext е част от предлаганите от реномираното английско издателство Emerald бази данни в следните области: бизнес, мениджмънт, маркетинг, библиотечни и информационни науки. Колекциите дават достъп до пълнотекстови статии от списания с висока научна стойност (т. н. peer reviewed publications).

Gale Virtual Reference Library
Националната библиотека предоставя бърз онлайн достъп до съдържанието на няколко авторитетни електронни справочни издания, включени в Gale Virtual Reference Library. Справочниците са в следните области:

ИСТОРИЯ – Encyclopedia of Modern Asia , 6v, 2003 ; Fashion, Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body Decorations, and Footwear through the Ages , 5v, 2004
НАУКА – The Gale Encyclopedia of Science , 3rd ed., 6v, 2004
ИЗКУСТВО – International Dictionary of Films and Filmmakers , 4th ed., 4v, 2001
ЛИТЕРАТУРА – Reference Guide to World Literature , 3rd ed., 2v, 2003
БИОГРАФИИ – UXL Encyclopedia of World Biography , 10v, 2003
ОБРАЗОВАНИЕ – World Education Encyclopedia , 2nd ed., 3v, 2002
СОЦИАЛНИ НАУКИ – Encyclopedia of Sociology , 2nd ed., 5v, 2001 ; International Dictionary of Psychoanalysis , 3v, 2005
Gale Virtual Reference Library осигурява уникална комбинация от съдържание и информационни възможности. Електронният формат на тези книги дава възможност за търсене чрез различни точки за достъп в цялата колекция или само в конкретен справочник. Статиите могат да се запазват, принтират или изпращат по e-mail. Има вграден и Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary.

Национални лицензи за достъп до научна информация, осигурени от Министерството на образованието и науката:

ScienceDirect Freedom Collection е водеща пълнотекстова база данни от над 2600 научни списания в областта на естествените, медицинските, биологични науки и социалните науки. Лицензът осигурява достъп  до водещи  научни списания с архиви за времето на абонамента. Freedom Collection е водеща пълнотекстова база данни от над 2600 научни списания в областта на естествените, медицинските, биологични науки и социалните науки. Лицензът осигурява достъп  до водещи  научни списания и архиви на списанията в областта на материалознанието.

SCOPUS е най-голямата библиографска наукометрична база данни в света за рецензирана литература с интелигентни инструменти за проследяване, анализиране и онагледяване на научните изследвания. Базата данни съдържа  над 70 милиона библиографски записи и включва над 23000 заглавия периодични издания от 5000 издатели от цял свят. Тя включва освен статии и доклади от конференции, книги и глави от книги.

ISI Web of Knowledge
Информационна платформа, осигуряваща достъп до различни бази данни в областта на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Предоставя също патентна информация, както и данни за информетричен и наукометричен анализ.

НОВО! От началото на 2013 г. като част от платформата Web of Science, библиотеката има достъп и до цитиранията в книги – Book Citation Index– Science (2005-present) ; Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-present).

Ползването на базите данни е за регистрирани читатели и става в сградата на библиотеката.

За допълнителна информация: Библиографско и информационно обслужване, стая № 64
Тел. 843 24 21; 91 83 115
E-mail: spr@nationallibrary.bg, j.karadatchka-simeonova@nationallibrary.bg