Библиотеките и COVID-19

Covid-19 : Отговорът на националните библиотеки

В рубриката ще предоставяме информация за мерките и инициативите, които националните библиотеки предприемат в в условия на пандемия. Споделянето на идеите ще подпомогне диалога и комуникацията между колеги, читатели и изследователи, ще поддържа жив интереса към книжовно документалното наследство, съхранявано в най-големите световни книгохранителници. Прочетете повече >>