Осиновители

АДД „Мургова и партньори“, София: НБКМ R 894.16

Александра Генова (сдружение „За градски читални“), София: в. „Шутош“ 

Андрей Букурещлиев, София: дигитализация на сп. „Гранитоид известия“, 1932-1938 г. 

Доц. Анна Липовска (в нейна памет) и Огнян Липовски, София: НБКМ БМК 1

Анна Парашкевова (в нейна памет): НБКМ Ст 47.133 VII 

Боряна Савова, София: НБКМ 76; НБКМ 351

Васка Сандева, София: НБКМ 289 

Венцислав Велков, Видин: НБКМ 1016

Проф. Виктор Паунов, София: проектите за логото на програмата, дарителската грамота и „етикета“ с името на дарителя

Георги Крумов, София: ЦИАИ 4 

Граждански клуб „Арарат“, София: кутии за архивно съхранение на пергаментни ръкописи 

Григор Парашкевов (в негова памет): НБКМ Ст 56.335 II 

Десислава Кушева: в. „Дунав“, Г. 2

Драгост Парашкевов (в негова памет): НБКМ Ст 35.24 XI 

Екатерина Л. Йончева (в нейна памет): НБКМ 289 

Емилия Георгиева, Германия: ЦИАИ 4

Жана Карайорданова (в нейна памет): НБКМ Ст 56.332 II 

Интеракт клуб „София-Тангра“ към Първа английска езикова гимназия: НБКМ R 893.10

Искра Куртева, Австрия: НБКМ Rц 649.1 

Катедра по англицистика и американистика, СУ „Св. Климент Охридски“: НБКМ 76

Катерина Атанасова: НБКМ 81045 

Доц. Кристина Борисова, София: изработване на дарителски надписи  

Мирна Косташ, Канада: НБКМ 76 

Михаил Минчев, София: НБКМ 672 

Национална Априловска гимназия, Габрово: НБКМ-БИА, кол. 25, а. е. 34 

Начално училище „Св. Софроний Врачански“, Враца: НБКМ 289 

Николай Няголов, София: сп. „Любословие“, Г. 1

Пенка Минчева, София: изработване на дарителски надписи  

Природо-математическа гимназия „Иван Вазов“, Димитровград: в. „Тъпан“ и кутии за архивно съхранение на ръкописни фрагменти 

Професионална гимназия по стоителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх. Стефан Стефанов“, Монтана: в. „Дунав“, Г. 10

Радостина Янкова, София: НБКМ Ск 81045

Сдружение „Инер Уил Клуб – Шумен“, Шумен: НБКМ Ст 35.24, НБКМ СтСп 1, НБКМ Ст 44.89, НБКМ Ст 47.133, НБКМ Ст 56.335, НБКМ Ст 77.1794, НБКМ Ст 56.332, НБКМ Ст 48.154

Сдружение с нестопанска цел „Веритас“, Бургас: в. „Шутош“ и в. „Дунав“, Г. 1

Служители на Групата Райфайзен в България и на Райфайзенбанк (България) ЕАД: НБКМ 76, НБКМ 289, НБКМ Rц 671.1, ЦИАИ 4

Служители на Ди Ейч Ел Лоджистикс България ЕООД: НБКМ Gr. 148a

Средно образователно училище с хуманитарен профил „Йоан Екзарх Български“, Шумен: НБКМ Rц 609.1 

Стефан Йончев (в негова памет, Елка и Росица Йончеви): НБКМ 351 

Тодорка Панайотова (Дора Христова), София: НБКМ Rц 649.1

Фондация „Българо-американски мостове за общение“, София: в. „Родолюбец“, Т. I-II

Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ (клуб „Мечтатели“), Пловдив: в. „Шутош“ 

Частно начално училище „Питагор“, София: НБКМ Ст 44.89 и Ст 77.1794

Частна гимназия с езиков и хуманитарен профил „Проф. д-р Васил Златарски“, София: в. „Шутош“ 

Частно основно училище „Меридиан 22“, София: НБКМ 1363

Частно основно училище „Светлина“, София: НБКМ Rц 649.1

10 Средно училище „Теодор Траянов“, София: сп. „Любословие“, Г. 1

38 Основно училище „Васил Априлов“, София: НБКМ Ст. 47.138, VІ и VІІ

91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, София: НБКМ 1116, НБКМ 1095, НБКМ Rн 567.1

125 Средно училище „Боян Пенев“, София: НБКМ 356, НБКМ 1299, НБКМ Ст. 44. 105 ХVІІ и ХІХ, НБКМ R 889.5