Списък на паметниците, които очакват своите дарители

ДУНАВ (Tuna)

Вестник, който съдържава вътрешни и външни новини и сякакви разсъждания. Русе, 1865-1877 г. Печатница на Дунавската област

 

Вестник ДУНАВ

Първият вестник, излизал в България на български и османотурски. Българската част на вестника е редактирана от Стоил Попов и Иван Чорапчиев. Издаван в продължение на 13 години, той спира при започването на военните действия в Русе през 1877 г. Наред с официалните известия на турската власт, вестникът съдържа ценни сведения за живота на населението в предосвобожденска България и за българските революционни движения през втората половина на ХІХ век.

В периода 1865-1877 г. вестникът е излизал два пъти седмично. Неговите 13 годишнини се пазят в Националната библиотека, подвързани в отделни тела, но тяхното състояние е изключително тежко. Хартията е потъмняла от времето, изтъняла и трошлива, което означава, че вестникът е вече в напреднал стадий на разрушаване. До този момент в. „Дунав“ не е бил подлаган на реставрация. Спешни мерки за неговото реставриране са необходими за физическото му съхранение и опазването му като част от националното книжовно богатство. Необходимите средства за реставрация на отделните годишнини варират в зависимост от състоянието на всяка годишнина между 1 777.60 лв. и 10 080.00 лв.

 

ПСАЛТИР С ПОСЛЕДОВАНИЕ (СЛАВЕЙКОВ ПСАЛТИР) от края на XVI в.

ПСАЛТИР С ПОСЛЕДОВАНИЕ (СЛАВЕЙКОВ ПСАЛТИР) от края на XVI век
 

Кодексът (НБКМ 7) е сред най-ранните постъпления от ръкописи и старопечатни книги в Народната библиотека. Бил е част от библиотеката на Петко Р. Славейков. Текстът е изписан с дребен правилен полуустав по 32 реда на страница; писмото е изключително дребно, като е съобразено с малките размери на книгата. Украсата на ръкописа е изящна и включва злато в заставките, инициалите и заглавията.

Ръкописът се нуждае от почистване, ръчна реставрация, реставрация на подвързията и кутия за съхранение. Необходимата сума е в размер на 3 940.00 лв.

* При проявен интерес към дарителската програма е възможно да бъдат предложени различни от посочените документи след провеждане на консултация за тяхното физическо състояние.