Оценка на редки и ценни документи

Експертна оценка на ръкописи, документи, старопечатни, редки и ценни книги и снимки:

  • Определяне на автор и заглавие – 2,50 / 5,00 лв.
  • Датиране – 2,50 / 5,00 лв.
  • Сведения за историята на паметника – 2,50 / 5,00 лв.
  • Други данни – 2,50 / 4,00 лв.

Забележка: НБКМ приема като задължително условие в работата си да заснеме първата и последната страница на предлагания за експертна оценка материал с оглед на бъдещата работа на библиотечните специалисти.

Експертната оценка може да се извърши и за сметка на предоставяне на микрофилмово копие на паметника за фонда на бибилотеката.

При сложни за експертиза материали, цената на експертната оценка се удвоява.

Предоставяне за публикуване на ръкописи и особено ценни книги цената се определя при всеки конкретен случай.

Консервация и реставрация

Дейности и услуги, извършвани от отдел „Реставрационен център“:

  • Консервация и реставрация на външни обекти

Методика за приемане на външни обекти с цел консервация и реставрация в отдел „Реставрационен център“ на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Молба за консервация и реставрация на външни обекти

Ценоразпис за услугите в НБКМ

  • Методическа помощ на културни институции по въпроси, свързани със съхранението, консервацията и реставрацията на колекции на хартиена основа
  • Експертна оценка на състоянието на книжни и архивни фондове в случаи на бедствени ситуации и препоръки за действие

Контакти:

ас. д-р Ивайла Богданова
Адрес: София 1037, бул. „Васил Левски” 88
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Tел.: + 359 2 9183 179
E-mail: i.bogdanova@nationallibrary.bg

Издателско-печатарски услуги

Началото е поставено през 1954 г., когато се обособява малка ведомствена печатница и книговезница в сградата на Националната библиотека. Днес офсетовата печатна база осигурява отпечатването на всички издания и акциденцията на библиотеката. Печатната база разполага с капацитет, който й позволява да изпълнява и поръчки на фирми и частни лица. Редакционно-издателският отдел на НБКМ и Печатната база дават възможност за цялостна издателско-печатарска изработка на изданията.

За справки:
тел. 02 846 70 01; 91 83 220