Регистър на ISIL в България

ISIL BG-2200000
Наименование на организацията Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Наименование на английски език National library St. Cyril and St. Methodius
Варианти на името НБКМ
Тип Национална библиотека
Адрес София 1504, бул. „Васил Левски” 88
Телефон/факс Тел.: + 359 (2) 9183/101
Факс: +359 (2) 423 14 85
Е-mail secretary@nationallibrary.bg
Уебсайт www.nationallibrary.bg
Е-каталог http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=60000
Достъпност За определени групи потребители
Работно време Понеделник – петък 8.30-20.30
събота 8.30-19.00
Колекции Всички видове документи, издадени в България; колекции: ръкописи, старопечатни, редки и ценни книги, български исторически алхив, музикални, картографски и графични, официални, справочни изданияи др.
Обем на фонда 7 997 053 рег. ед.
Междубиблиотечно заемане Тел.: (+ 359 2) 9183/ 223
e-mail: ill@nationallibrary.bg
ISIL BG-0130000
Наименование на организацията Библиотека при Народно читалище „Георги Тодоров-1885”
Наименование на английски език Library of “Georgi Todorov – 1885” Chitalishte
Варианти на името  
Тип Читалищна библиотека
Адрес гр. Белица  2780 (област Благоевград), ул. „Владимир Попотомов” 95
Телефон/факс Тел. (+359 7444) 22 27
Е-mail katiakirmina@abv.bg
Уебсайт http://library.belitsa.com
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-17.00
Колекции Комплектуването е според потребностите и интересите на потребителите – за образование, информация, развитие на личността, развлечение; корекции от книги и периодични издания, справочни издания, краеведска колекция.
Обем на фонда 45 438 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0130001
Наименование на
организацията
Библиотека при Народно читалище „Светлина-1942”
Наименование на
английски език
Narodno Chitalishte „Svetlina-1942”
Варианти на името НЧС
Тип Читалищна библиотека
Адрес с. Плоски 2810 (област Благоевград), пл. Методий Христов 3
Телефон/факс Тел. (+3597439) 22 76
Е-mail maienceto@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-12.00
13.00-17.00
Колекции Универсален фонд
Обем на фонда 5978 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0130002
Наименование на
организацията
Библиотека при Народно читалище „Просвета-1940”
Наименование на
английски език
 
Варианти на името  
Тип Читалищна библиотека
Адрес с. Абланица 2932(област Благоевград), ул. „Елин Пелин” 34
Телефон/факс Тел. (+359) 897 904 782
Е-mail imamova59@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-12.00
13.00-17.00
Колекции Всички отрасли на знанието
Обем на фонда 13 500 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0130003
Наименование на
организацията
Библиотека при Народно читалище „Яне Сандански-1928”
Наименование на
английски език
Narodno chitalishte „Yane Sandanski -1928g.” Library
Варианти на името  
Тип Читалищна библиотека
Адрес гр.Хаджидимово 2933 (област Благоевград), ул. „Димо Хаджидимов” 44
Телефон/факс Тел. (+359) 897 214 372
Е-mail vili.topalova@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък
8.00-17.00
Колекции Всички отрасли на знанието
Обем на фонда 40 996 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0130004
Наименование на
организацията
Библиотека при Народно читалище „Светлина-1907”
Наименование на
английски език
Library at Chitalishte „Svetlina-1907”
Варианти на името  
Тип Читалищна библиотека
Адрес гр. Якоруда 2790 (област Благоевград), ул. „Цар Борис III“ 111
Телефон/факс Тел. (+359) 877 369 711
Е-mail chitalishte_yakoruda@abv.bg
Уебсайт http://yakorudasvetlina.com/
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-18.00
Колекции Детска, художествена и научна литература от всички отрасли на знанието.
Обем на фонда 41 784 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0130005
Наименование на
организацията
Библиотека при Народно читалище „Просвета-1865”
Наименование на
английски език
Library at the National Chitalishte „Prosveta -1865”
Варианти на името Читалищна библиотека – гр. Гоце Делчев
Тип Читалищна библиотека
Адрес гр. Гоце Делчев 2900 (област Благоевград, пл. „Гоце Делчев” 1
Телефон/факс Тел. (+359)988 815 369
(+359) 886 433 070
Е-mail libgoce@abv.bg
Уебсайт www.libgoce.org
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-17.30
Колекции Всички отрасли, предимно книги, периодични издания, елктронни носители и др.
Обем на фонда 139 000 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0130006
Наименование на организацията Библиотека при Народно читалище „Прогрес – 1928 г.”
Наименование на английски език Library of Chitalishte “Progress-1928”
Варианти на името  
Тип Читалищна библиотека
Адрес с. Ново Лески 2923, община Хаджидимово (област Благоевград)
Телефон/факс Тел.: (+359)898 669 232
Е-mail progres1928@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник, сряда и петък 17.00-19.00
Колекции Всички отрасли на знанието
Обем на фонда 4391 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0130007
Наименование на организацията Читалищна библиотека „Отец Паисий”
Наименование на английски език Chitalishte library “Otets Paisiy”
Варианти на името  
Тип Читалищна библиотека
Адрес с. Левуново 2817, ул. „Кочо Лютата”1 (област Благоевград)
Телефон/факс Тел.: (+359) 898 664 551;(+359) 894 810 292
Е-mail chitalishtelevunovo@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-16.00
Колекции  
Обем на фонда 8877 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0130008
Наименование на организацията Библиотека при Народно читалище „Култура-1932“
Наименование на английски език Cultural Center “Kultura-1932”
Варианти на името  
Тип Читалищна библиотека
Адрес гр. Кресна 2840, ул.”Македония” 100 (област Благоевград)
Телефон/факс Тел.: (+359) 899 906 301
Е-mail dracheva.dim@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 9.00-13.00
14.00-18.00
Колекции Общообразователна читалищна библиотека обслужва населението на община Кресна. Обхванати са отрасли от 0 до 9
Обем на фонда 17 514 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане e-mail: dracheva.dim@abv.bg
ISIL BG-0130009
Наименование на организацията Библиотека при Народно читалище „Изгрев-1930”
Наименование на английски език Narodno chitalishte „Izgrev-1930” and Library
Варианти на името Библиотека при НЧ ”Изгрев-1930”
Тип Читалищна библиотека
Адрес с. Баничан 2905, община Гоце Делчев (област Благоевград)
Телефон/факс Тел.: (+359) 888 099 541
Е-mail r_izgrev@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-12.00
13.00-17.00
Колекции  
Обем на фонда 4 360 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0130010
Наименование на организацията Библиотека при Народно читалище „Просвета 55”
Наименование на английски език Community center library
Варианти на името ЧБ
Тип Читалищна библиотека
Адрес с. Джигурово 2812, община Сандански (област Благоевград)
Телефон/факс Тел.: (+359) 892 030 319
Е-mail djigurovo1963@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 10.00-14.00
Колекции  
Обем на фонда  
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0130011
Наименование на организацията Библиотека при Народно читалище „Яне Сандански-1946”
Наименование на английски език  
Варианти на името  
Тип Читалищна библиотека
Адрес с. Генерал Тодоров 2873, община Петрич (област Благоевград)
Телефон/факс Тел.: (+359) 876 585 883
Е-mail nadia.stoianova@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-16.00
Колекции  
Обем на фонда 3 433 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0130012
Наименование на организацията Читалищна библиотека “Просвета-1937”
Наименование на английски език  
Варианти на името  
Тип Читалищна библиотека
Адрес с. Плетена 2954, община Сатовча (област Благоевград)
Телефон/факс Тел.: (+359) 894 634 043
Е-mail biblio.prosveta@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време  
Колекции  
Обем на фонда 5 045 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0150000
Наименование на
организацията
Библиотека „Паница”
Наименование на
английски език
Panitza Library
Варианти на името  
Тип Университетска библиотека (към Американски университет в България)
Адрес Благоевград 2700, пл. „Георги Измирлиев” 1
Телефон/факс Тел. (+359 73) 888 348,
(+359 73) 888 341
Е-mail libmail@aubg.edu,
nbell@aubg.edu
Уебсайт https://www.aubg.edu/library
Е-каталог http://library.aubg.bg:8000/search/query?term_1&theme=aubg
Достъпност  
Работно време По време на семестъра: 8.00-22.00
Една седмица преди и по време на сесия: 8.00-24.00
По време на ваканции: 8.00-17.00
Колекции Мултидисциплинарна англоезична колекция, съответстваща на предлаганите програми на обучение в АУБ
Обем на фонда 353 000 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане Тел. (+35973)888 341
e-mail: ill@aubg.edu,
mpencheva@aubg.edu
ISIL BG-0210000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Пейо К. Яворов”
Наименование на
английски език
Regional Library “Peio K.Yavorov”
Варианти на името РБ „П.К.Яворов”
Тип Регионална библиотека (Област Бургас)
Адрес Бургас, 8000, ул.”Алеко Богориди” 21
Телефон/факс Тел. (+359 56) 910 230
Е-mail rl_bourgas@burglib.org,
director@burglib.org,
biblioteka_burgas@abv.bg
Уебсайт http://www2.burglib.org
Е-каталог http://www.burglib.org:81/
Достъпност Без ограничения
Работно време 9.00-18.30
Колекции Книги, ръкописи, нотни и графични издания, пощенски картички, картини, аудио и видео записи и др.
Обем на фонда 610 614 библ.ед.
Междубиблиотечно заемане Тел. (+35956) 539 114
e-mail: mzs.rb.burgas@gmail.com,
mzs@burglib.org
ISIL BG-0230000
Наименование на организацията Библиотека при Народно читалище „Паисий Хилендарски 1928”
Наименование на английски език Narodno chitalishte “Paisii Hilendarski 1928”
Варианти на името ЧБ „Паисий Хилендарски 1928”
Тип Читалищна библиотека
Адрес Бургас 8009, жк „Меден рудник”, ул. „Въстаническа” 40
Телефон/факс Тел.: (+359 56) 852 234
Е-mail ph_burgas@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък
9.00-12.30
13.30-17.30
Колекции Художествена литература и литература от всички отрасли на знанието и за различни възрастови групи
Обем на фонда 28 000 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0230001
Наименование на организацията Библиотека при Народно Читалище ”Пробуда 1897”
Наименование на английски език Cultural Center Library „Probuda 1897”
Варианти на името БНЧ
Тип Читалищна библиотека
Адрес гр. Средец 8300, бул.”България” 3 (област Бургас)
Телефон/факс Тел.: (+3595551) 31 16
Е-mail probuda.lib@gmail.com
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 9.00-12.00
13.30-17.30
Колекции Детски отдел за деца и учащи се от предучилищна възраст до 7 клас, отдел за възрастни, читалня с богата краеведска сбирка и информационен център;
Комплектува се според читателското търсене за повишаване на образователното ниво и качеството на живот на населението
Обем на фонда 43 829 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане Тел.: (+3595551) 31 16
e-mail: probuda.lib@gmail.com
ISIL BG-0230002
Наименование на организацията Библиотека при Народно Читалище”Христо Ботев 1905”
Наименование на английски език Cultural Center Library „Hristo Botev – 1905”
Варианти на името БНЧ
Тип Читалищна библиотека
Адрес с. Факия 8340, община Средец (област Бургас)
Телефон/факс Тел.: (+359) 899 810 442
Е-mail botev.fakia@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 13.00-17.00
Колекции  
Обем на фонда 5589 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0230003
Наименование на организацията Библиотека при Народно Читалище „Иван Вазов 1913”
Наименование на английски език Cultural Center Library „Ivan Vazov 1913”
Варианти на името БНЧ
Тип Читалищна библиотека
Адрес с. Светлина 8322, община Средец (област Бургас)
Телефон/факс Тел.: (+359) 893 631 773
Е-mail ivanvazov.svetlina@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 10.00- 12.00
Колекции  
Обем на фонда 4241 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0230004
Наименование на организацията Културен център Библиотека „Просвета-1886”
Наименование на английски език Cultural Center Library „Prosveta – 1886” – village Dyulevo
Варианти на името  
Тип Читалищна библиотека
Адрес с. Дюлево 8330, община Средец (област Бургас)
Телефон/факс Тел.: (+359) 895 621 518
Е-mail chitalishte_prosveta1886@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-17.00
Колекции Според потребностите и интересите на потребителите – за образование, информация, развитие на личността, развлечение; колекции от книги, периодични и справочни издания, краеведска колекция.
Обем на фонда 14 518 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0230005
Наименование на организацията Библиотека при Народно Читалище „Христо Ботев 1927“
Наименование на английски език Cultural Center Library „Hristo Botev – 1927”
Варианти на името БНЧ
Тип Читалищна библиотека
Адрес с. Загорци 8321, община Средец (област Бургас)
Телефон/факс Тел.: (+359) 895 621 519
Е-mail chitalichte_hristo.botev@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 9.00-12.00
14.00-17.00
Колекции  
Обем на фонда 6459 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане Тел.: (+359) 895 621 519
ISIL BG-0230006
Наименование на организацията Библиотека към Народно Читалище „Димо Николов – 1908”
Наименование на английски език Narodno chitalishte „Dimo Nikolov – 1908”
Варианти на името Н.Ч.”Д.Николов-1908”
Тип Читалищна библиотека
Адрес гр. Черноморец 8142, ул. “Тодор Каблешков” 2 (област Бургас)
Телефон/факс Тел.: (+359550) 423 28
Е-mail chitaliste_chernomorec@abv.bg
Уебсайт http://nch-dimonikolov1908.com/
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-12.00
13.30-17.30
Колекции  
Обем на фонда 8561 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0230007
Наименование на организацията Библиотека при Народно читалище „Светлина – 1906 г.“
Наименование на английски език Cultural Center Library „Svetlina – 1906”
Варианти на името БНЧ
Тип Читалищна библиотека
Адрес с. Момина църква 8320, община Средец (област Бургас)
Телефон/факс Тел.: (+359) 884 983 437
Е-mail mc.svetlina@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 13.00-17.00
Колекции  
Обем на фонда 7838 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0230008
Наименование на организацията Библиотека при Народно Читалище “Изгрев 1930”
Наименование на английски език Cultural Center Library „Izgrev 1930”
Варианти на името БНЧ
Тип Читалищна библиотека
Адрес с. Драчево 8319, община Средец (област Бургас)
Телефон/факс Тел.: (+359) 893 631 774
Е-mail izgrev.drachevo@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 9.00-11.00
Колекции  
Обем на фонда 1214 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0230009
Наименование на организацията Библиотека при Народно читалище „Любен Каравелов 1940“
Наименование на английски език Library at the Chitalishte „Lyuben Karavelov 1940“
Варианти на името НЧ „Любен Каравелов 1940“
Тип Читалищна библиотека
Адрес Бургас 8000, ул. „Цар Калоян“ 24
Телефон/факс Тел.: (+35956) 844 469
Е-mail chitalishte_lk@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 9.00-17.30
Колекции Българска и чужда художествена литература и отраслова литература, детска художествена и детска отраслова литература
Обем на фонда 47 726 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане Тел.: (+359 56) 844 469
e-mail: chitalishte_lk@abv.bg
ISIL BG-0230010
Наименование на организацията Библиотека при Народно читалище „Христо Ботев – 1928 г.”
Наименование на английски език Library at Hristo Botev Chitalishte – 1928
Варианти на името ЧБХБ
Тип Читалищна библиотека
Адрес с. Подвис 8450, ул. „Дунав” 2, община Сунгурларе (област Бургас)
Телефон/факс Тел.: (+359) 894 737 355
Е-mail chitalishte_podvis@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-17.00
Колекции Сигниране и инвентиране на новопостъпили библ.д-ти,картотеки,редовно попълване на краеведския кът,музейна сбирка.
Обем на фонда 15 755 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0230011
Наименование на организацията Библиотека към Народно читалище „Просвета 1882”
Наименование на английски език Narodno chitalishte “Prosveta 1882”
Варианти на името  
Тип Читалищна библиотека
Адрес гр. Сунгурларе 8470, ул. „Христо Смирненски” 3 (област Бургас)
Телефон/факс Тел.: (+3595571) 53 04
Е-mail prosveta_sun@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-17.30
Колекции Художествена и отраслова литература
Обем на фонда 18 392 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0230012
Наименование на организацията Библиотека при Народно читалище „Светлина – 1920 г.“
Наименование на английски език Library at Chitalishte “Svetlina – 1920”
Варианти на името ЧБС
Тип Читалищна библиотека
Адрес с. Лозарево 8440, ул. Чаньо Димов 29 (област Бургас)
Телефон/факс Тел.: (+359) 894 737 348
Е-mail svetlina_lozarevo@dlv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-17.00
Колекции Сигниране и инвентиране на новопостъпили библ.д-ти,картотеки,редовно попълване на краеведския кът,музейна сбирка.
Обем на фонда 16 160 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0230013
Наименование на организацията Библиотека при Народно Читалище ”Изгрев 1909”
Наименование на английски език Narodno chitalishte „Izgrev 1909” Library
Варианти на името НЧ „Изгрев 1909”
Тип Читалищна библиотека
Адрес Бургас 8008, к-с „Изгрев” до бл.72
Телефон/факс Тел.: +359 (56) 860 889
Е-mail chitalishte_izgrev@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог http://83.228.48.213/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък
9.00-12.30; 13.00-17.30
Колекции Общообразователен профил – българска и чужда художествена литература, отраслова литература, детска художествена и детска отраслова литература
Обем на фонда 38 000 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0250000
Наименование на
организацията
Библиотека на Бургаския свободен университет
Наименование на
английски език
Library of Burgas Free University
Варианти на името Library of BFU
Тип Университетска библиотека
Адрес Бургас 8001, ул. „Сан Стефано“ 62
Телефон/факс Тел. (+359 56) 900 434
Факс (+359 56) 900 502
Е-mail diadams@bfu.bg
Уебсайт https://www.bfu.bg/bg/universitetska-biblioteka
Е-каталог http://library.bfu.bg/absw/abs.htm
Достъпност За определена група потребители
Работно време Понеделник – петък
9.00-17.00
Събота
9.00-15.00
Колекции Библиотечният фонд се изгражда съобразно профила на университета, като основно е свързан с фундаменталните и специалните курсове, изучавани в БСУ.
Обем на фонда  
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0250001
Наименование на
организацията
Библиотечно-информационен комплекс при Университет „Проф. д-р. Асен Златаров“ – Бургас
Наименование на
английски език
Library Department exchange Prof. Assen Zlatarov University
Варианти на името БИК
Тип Университетска библиотека
Адрес Бургас 8010, ул. „Проф. Якимов” 1
Телефон/факс Тел. (+359 56) 716 712
Е-mail libuni@abv.bg
Уебсайт https://www.btu.bg/index.php/bg/2012-09-10-09-19-27
Е-каталог http://libwin.btu.bg/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време През семестъра: Понеделник – петък 9.00-16.00
По време на сесия: Понеделник – петък 9.00-16.00
Колекции Материали от областта на обществените, икономическите, хуманитарните и техническите науки, литература по изкуствата и др.
Обем на фонда 256 000 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0310000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна
Наименование на
английски език
Pencho Slaveykov Public Library Varna
Варианти на името РБПС
Тип Регионална библиотека (Област Варна)
Адрес Варна 9000, бул. „Сливница” 34
Телефон/факс Тел./факс (+359 52) 659 132
Е-mail office@libvar.bg
Уебсайт http://www.libvar.bg
Е-каталог http://catalog.libvar.bg
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.30-19.30
Събота 9.00-18.00
Колекции Универсален научен фонд, редки и ценни сбирки, регионална история, Варненска дигитална библиотека.
Обем на фонда 870 000 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане Тел. (+359 52) 659 161
e-mail: dkaneva@libvar.bg,
mzs@libvar.bg
ISIL BG-0350000
Наименование на
организацията
Университетска библиотека към Икономически университет – Варна
Наименование на
английски език
University Library
Варианти на името  
Тип Университетска библиотека
Адрес Варна 9002, бул. „Княз Борис I” 77
Телефон/факс Тел. (+359) 882 164 848
Е-mail library@ue-varna.bg,
zarkova@ue-varna.bg
Уебсайт http://www.ue-varna.bg
Е-каталог http://library.ue-varna.bg
Достъпност За определена група потребители
Работно време Делнични дни:
Читалня 8.00 – 20.00
Заемна 8.00 – 16.30Събота: 10.00 – 14.00
Колекции Книги, периодични издания, учебници, справочници в области: икономика, финанси, управление, счетоводство, маркетинг, информатика, право, философия, социология, математика, статистика, туризъм, езикознание и др.
Обем на фонда 355 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359) 882 164 646
e-mail: mzs@ue-varna.bg
ISIL BG-0350001
Наименование на
организацията
Библиотечно-информационен комплекс
Наименование на
английски език
Library and Information Center
Варианти на името БИК /LIC
Тип Университетска библиотека (към Висше училище по мениджмънт-Варна)
Адрес Добрич 9300, ул. „България” 3
Телефон/факс Тел. (+359 58) 655 614,
Факс (+359 58) 605 760
Е-mail lic@vumk.eu,
library@vumk.eu
Уебсайт lic.vumk.eu
Е-каталог http://lic.vumk.eu/bg/elektronni-katalozi,
http://lic.vumk.eu/en/electronic-catalog
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.00- 17.00
Колекции Книги, периодични издания, нетрадиционни носители, дисертации; електронен каталог със специализирани модули.
Обем на фонда 14 007 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане Тел. (+359 58) 655 614,
факс (+359 58) 605 760,
e-mail: elena.yurchenko@vumk.eu,
lic@vumk.eu
ISIL BG-0350002
Наименование на
организацията
Университетска библиотека
Наименование на
английски език
Library of Technical University-Varna
Варианти на името УБ
Тип Университетска библиотека (към Техническиуниверситет – Варна)
Адрес Варна 9010, ул. „Студентска” 1 НУК
Телефон/факс Тел. (+359 52) 383 457, 512, 548, 270
Е-mail library@tu-varna.bg
Уебсайт http://www.tu-varna.bg/tu-varnalib
Е-каталог http://lib.tu-varna.bg/absw/abs.htm
Достъпност  
Работно време Понеделник – петък 9.00-17.00
Колекции Научна и учебна литература, периодика, електронни носители на информация и др.материали
Обем на фонда 200 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
 
ISIL BG-0350003
Наименование на
организацията
Библиотека към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Наименование на
английски език
Library of the Medical University – Varna
Варианти на името Библиотека МУ – ВАРНА
Тип Университетска библиотека
Адрес Варна 9002, ул. „Марин Дринов“ 55
Телефон/факс Тел. (+35952) 677 113
Е-mail library@mu-varna.bg
Уебсайт http://library.mu-varna.bg/
Е-каталог http://library.mu-varna.bg/catalogue/
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.30-21.00
Събота 9.30-18.00
Електронни читални: всеки ден 8.30-21.00
Колекции Медицина, Дентална медицина, Фармация, Обществено здравеопазване, Икономика на здравеопазването, История на медицината и др. социални науки
Обем на фонда 160 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 52) 677 041
e-mail: library@mu-varna.bg
ISIL BG-0420000
Наименование на
организацията
Общинска библиотека Горна Оряховица
Наименование на
английски език
 
Варианти на името  
Тип Градска библиотека
Адрес Горна Оряховица 5100, ул. „Цар Освободител” 1
Телефон/факс Тел. (+ 359 61) 860 257
Е-mail biblio_go@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.30-17.30
Колекции Общообразователна, художествена и специализираналитература.
Обем на фонда 103 777 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-0450000
Наименование на
организацията
Университетска библиотека при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Наименование на
английски език
University Library to the „St. Cyril and St. Methodius“ University of Veliko Turnovo
Варианти на името УБ
Тип Университетска библиотека (към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”)
Адрес Велико Търново 5002, ул. „Теодосий Търновски“ 2
Телефон/факс Тел. (+ 359 62) 618 234
Е-mail vtu_lib@abv.bg
Уебсайт http://www.uni-vt.bg
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения, при заплащане на съответна такса
Работно време Понеделник – петък
8.15-18.15
Събота 8.15-16.15
Колекции Научна, учебна и учебно-помощна литература в съотвествие със специалностите, изучавани в деветте факултета и двата департамента на Университета.
Обем на фонда 369 456 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане Тел. (+359 62) 618 233
e-mail: mzs_vtu@abv.bg
ISIL BG-0510000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”
Наименование на
английски език
„Mihalaki Georgiev” Regional Library
Варианти на името РБМГ
Тип Регионална библиотека (Област Видин)
Адрес Видин 3700, пл. „Бдинци” 1
Телефон/факс Тел. (+35994) 601 704
Е-mail rbmg@abv.bg,
libvidin@vidin.net
Уебсайт http://libvidin.eu
Е-каталог http://178.239.224.218/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 9.00- 18.00
Събота 9.00-14.00
Колекции Универсален фонд, обслужва всички читателски групи и отговаря на техните интереси и търсения; представени са всички отрасли на знанието
Обем на фонда 277 365 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359) 879 940 277
e-mail: vidlib.chit@gmail.com
ISIL BG-0610000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Христо Ботев”
Наименование на
английски език
Regional library “Hristo Botev”
Варианти на името РБ ХБ
Тип Регионална библиотека (Област Враца)
Адрес Враца 3000, ул. „Петропавловска” 43
Телефон/факс Тел. (+35992) 624 022
Факс (+35992) 626 207
Е-mail libvratsa@libvratsa.org
Уебсайт www.libvratsa.org
Е-каталог http://213.231.138.192/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 9.00-18.00
Събота 9.00-14.00
Колекции Всички отрасли на знанието, различни носители на информация, спазвайки добро съотношение на художествени и отраслеви БД.
Обем на фонда 260 319 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 92) 626 170,
(+359) 879 548 916
e-mail:zaemna_vr@abv.bg
ISIL BG-0710000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”
Наименование на
английски език
Regional Library “Aprilov – Palauzov”
Варианти на името РБ Габрово
Тип Регионална библиотека (Област Габрово)
Адрес Габрово 5300, пл. „Възраждане” 23
Телефон/факс Тел. (+35966) 807 101
Е-mail libgab@abv.bg,
libgab@mbox.contact.bg
Уебсайт http://libgabrovo.com
Е-каталог http://ilib.libgabrovo.com:8181/
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък: 9.00-18.30
Колекции Универсални фондове, различни видове документи; колекции Ръкописи и старопечатни книги, книги, издадени 1878-1944
Обем на фонда 251 382 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 66) 806 210
e-mail: libgab_mzs@abv.bg
ISIL BG-0750000
Наименование на
организацията
Университетска библиотека на Технически университет – Габрово
Наименование на
английски език
Library of Technical University – Gabrovo
Варианти на името УБ на ТУ–Габрово
Тип Университетска библиотека
Адрес Габрово 5300, ул. „Хаджи Димитър” 4
Телефон/факс Тел. (+ 359 66) 827 303
Е-mail library@tugab.bg
Уебсайт http://library.tugab.bg
Е-каталог http://lib-tu.tugab.bg
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.00- 17.00
Колекции Широк тематичен обхват, съобразно профила на Университета – основно литература с общообразователни, общотехнически, икономически и специални учебни дисциплини
Обем на фонда 173 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 66) 827 395
e-mail: jorgiana@abv.bg
ISIL BG-0810000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Дора Габе“
Наименование на
английски език
Dora Gabe Regional library
Варианти на името РБДГ
Тип Регионална библиотека (Област Добрич)
Адрес Добрич 9300, ул. „Независимост” 7
Телефон/факс Тел. (+359 58) 602 544
Е-mail office@libdobrich.bg
Уебсайт www.libdobrich.bg
Е-каталог http://ilib.libdobrich.bg
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.30-18.30
Колекции Универсален профил, съобразно възраст, образователно ниво, търсения на читателската аудитория; поддържа краеведски архив
Обем на фонда 397 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 58) 602 574
e-mail: interlibloan@libdobrich.bg
ISIL BG-0910000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Никола Йонков Вапцаров”
Наименование на
английски език
Nikola Yonkov Vaptcarov Public Library
Варианти на името  
Тип Регионална библиотека (Област Кърджали)
Адрес Кърджали 6600, ул. „Републиканска” 40
Телефон/факс Тел. (+359 361) 625 77
Е-mail library_kli2003@yahoo.com
Уебсайт http://www.libkli.com
Е-каталог http://www.libkli.com
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 9.00-18.00 Събота 9.00-14.00
Колекции Универсален профил на комплектуване; справочни издания, краеведски, учебни и учебно-помощни, издания за деца
Обем на фонда 259 229 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 361) 625 78
e-mail: zaemna_kj08@abv.bg
ISIL BG-1010000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Емануил Попдимитров”
Наименование на
английски език
Emanuil Popdidmitrov Regional Library
Варианти на името  
Тип Регионална библиотека (Област Кюстендил)
Адрес Кюстендил 2500, ул. „Л. Каравелов” 1
Телефон/факс Тел. (+35978) 550 116
Е-mail libkn@abv.bg
Уебсайт www.libkustendil.primasoft.bg
Е-каталог www.libkustendil.primasoft.bg електронни каталози
Достъпност Без ограничения
Работно време 9.00- 18.00
Колекции Книги, нетрадиционни носители, карти, ноти , графика- всички отрасли на знанието
Обем на фонда 247 799 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 78) 550 122
e-mail: sp4italnj_kn@abv.bg
ISIL BG-1110000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”
Наименование на
английски език
Regional library „Prof. Benyu Tsonev” – Lovech
Варианти на името РБ-Ловеч
Тип Регионална библиотека (Област Ловеч)
Адрес Ловеч 5500, ул. „Търговска” 47
Телефон/факс Тел. (+359) 878 441 237
Е-mail biblioteka_lv@abv.bg
Уебсайт http://www.liblovech.org/
Е-каталог http://87.126.201.199/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.30-18.00
Колекции Универсален профил; книги и периодични издания до 1944 г. и след 1944 г., картографски, графични, музикални и нотни издания, грамофонни плочи, CD, DVD, краеведска колекция, дигитална колекция от краеведски периодични издания
Обем на фонда 228 439 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане Тел. (+359 68) 601 381/24
e-mail: librlv@mail.bg
ISIL BG-1210000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Гео Милев”
Наименование на
английски език
Geo Milev Regional Library
Варианти на името РБ “Г. Милев”
Тип Регионална библиотека (Област Монтана)
Адрес Монтана 3400, пл. „Жеравица” 1
Телефон/факс Тел. (+35996) 300 407
Е-mail libmontana@gmail.com
Уебсайт http://montanalib.weebly.com/
Е-каталог http://montanalib.mont.cablebg.net/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.30-18.30
Всеки последен четвъртък от месеца: 8.30-12.30
Колекции Универсален профил на комплектуване; богат справочно-библиографски и краеведски фонд.
Обем на фонда 191 226 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 96) 300 427
e-mail: zaemna@montanalib.com
ISIL BG-1310000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека “Никола Фурнаджиев”
Наименование на
английски език
Regional Library Nicola Furnadzhiev
Варианти на името РБНФ
Тип Регионална библиотека (Област Пазарджик)
Адрес Пазарджик 4400, ул. „Любен Боянов” 3
Телефон/факс Тел. (+35934) 456 162
Е-mail libnf@abv.bg
Уебсайт www.libpz-bg.com
Е-каталог http://46.40.125.121/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.30-19.00
Колекции Универсален профил на комплектуване; богат справочно-библиографски и краеведски фонд, колекции от старопечатни, редки и ценни издания
Обем на фонда 276 438 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 34) 456 162
e-mail: chitalnite@abv.bg
ISIL BG-1320000
Наименование на
организацията
Общинска библиотека „Стоян Дринов”
Наименование на
английски език
Municipal libray „Stoyan Drinov”
Варианти на името ОБ „Стоян Дринов”
Тип Градска библиотека
Адрес Панагюрище 4500, Общински пазар
Телефон/факс Тел. (+ 359 357) 623 83
Е-mail library_pan@abv.bg
Уебсайт http://libpanagyurishte.com/page/bg/nachalo.php
Е-каталог http://libpanagyurishte.com/page/bg/resursi/digitalna-biblioteka/elektronen-katalog.php
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък
сутрин от 8.30-12.30;
след обяд 14.00-18.00
Колекции  
Обем на фонда  
Междубиблиотечно
заемане
 
ISIL BG-1510000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен
Наименование на
английски език
Hristo Smirnenski Regional Library – Pleven
Варианти на името  
Тип Регионална библиотека (Област Плевен)
Адрес Плевен 5800, ул. „Димитър Константинов” 2
Телефон/факс Тел./ факс (+ 359 64) 803 481
Е-mail librarypl@abv.bg
Уебсайт www.lib-pleven.com
Е-каталог www.lib-pleven.com/catalog.php
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.00-20.00
Колекции Всички отрасли на знанието; колекции стари, редки и ценни издания, от преди 1945 година – книги и периодика, грамофонни плочи, картографски издания, краеведска колекция, албуми и графика, стандарти
Обем на фонда 481 825 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 64) 830 004,
(+359) 879 012 876
ISIL BG-1550000
Наименование на
организацията
Библиотека на Медицински университет Плевен
Наименование на
английски език
Library of Medical University Pleven
Варианти на името  
Тип Университетска библиотека
Адрес Плевен 5800, ул. „Климент Охридски” 1
Телефон/факс Тел. (+359 64) 884 151/137
Факс (+359 64) 801 603
Е-mail library@mu-pleven.bg
Уебсайт http://www.mu-pleven.bg/index.php/library?lang=bg
Е-каталог http://ilib.mu-pleven.bg/phpilib/index.php
Достъпност За определена група потребители
Работно време Понеделник – петък 8.00-20.00 Събота 8.00-16.00 Сесия: понеделник -неделя 8.00-20.00
Колекции Медицина, биомедицина, фармация, социални науки, обществено здраве
Обем на фонда 60 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
 
ISIL BG-1610000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека Народна библиотека „Иван Вазов”
Наименование на
английски език
Ivan Vazov Public Library Plovdiv
Варианти на името НБИВ
Тип Регионална библиотека (Област Пловдив)
Адрес Пловдив 4000, ул. „Авксентий Велешки” 17
Телефон/факс Тел. (+35932) 654 912
Факс (+35932) 654 902
Е-mail nbiv@libplovdiv.com
Уебсайт www.libplovdiv.com
Е-каталог http://ilib.libplovdiv.com
Достъпност Без ограничния
Работно време 8.00-19.00
Колекции Второ национално хранилище на българската книжнина; получава пълен депзозит; с универсален профил
Обем на фонда 1 478 476 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 32) 654 920
e-mail: mzsnbiv@libplovdiv.com
mzsnbiv@abv.bg
ISIL BG-1620000
Наименование на
организацията
Общинска библиотека – Карлово
Наименование на
английски език
Municipal library – Karlovo
Варианти на името ОБ – Карлово
Тип Градска библиотека
Адрес Карлово, пл. „20-ти юли”
Телефон/факс Тел. (+359) 899 828 874
Е-mail library_karlovo@abv.bg
Уебсайт http://library-karlovo.com/
Е-каталог http://85.255.165.164/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-18.00
Събота 9.00-13.00
Колекции  
Обем на фонда 67 000 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-1620001
Наименование на
организацията
Градска библиотека „Паисий Хилендарски”
Наименование на
английски език
“Paisii Hilendarski” City library
Варианти на името  
Тип Градска библиотека
Адрес Асеновград 4230, ул. „Цар Иван Асен II” 24
Телефон/факс Тел. (+ 359 331) 681 65
Е-mail gbph@abv.bg
Уебсайт www.lib-assenovgrad.com
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.30-18.00
Събота 9.00-13.00
/с изключение на месеците юни, юли и август/
Колекции Универсален профил; научна, учебна и справочна и художествена литература, различни типове изданияи носители на информацията
Обем на фонда 120 131 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане Тел. (+359 331) 681 65
e-mail: gbph@abv.bg
ISIL BG-1650000
Наименование на
организацията
Библиотека при Аграрен университет Пловдив
Наименование на
английски език
Library of Agricultural University Plovdiv
Варианти на името Библиотека при АУ
Тип Университетска библиотека
Адрес Пловдив 4000, бул.” Менделеев” 12
Телефон/факс Тел. (+359 32) 654 313
Факс (+359 32) 633 157
Е-mail library@au-plovdiv.bg
Уебсайт http://www.au-plovdiv.bg
Е-каталог http://194.141.40.15/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00- 16.30
Колекции Печатни и електронни документи, специализирани онлайн пълнотекстови бази данни
Обем на фонда 197 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 32) 654 309
e-mail: mimiish@au-plovdiv.bg
ISIL BG-1650001
Наименование на
организацията
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Университетска библиотека
Наименование на
английски език
Paissi Hilendarsky University of Plovdiv, University Library
Варианти на името  
Тип Университетска библиотека
Адрес Пловдив 4000, ул. „Цар Асен“ 24
Телефон/факс Тел. (+359 32) 261 431
Факс (+359 32) 261 427
Е-mail myankova@uni-plovdiv.bg
Уебсайт https://lib.uni-plovdiv.bg
Е-каталог http://catalog.lib.uni-plovdiv.bg/absw/abs.htm
Достъпност За определена група потребители
Работно време Понеделник – петък: 9.00-17.00
По време на сесии и събота: 9.00-14.00
Колекции Мултидисциплинарен профил на камплектуване
Обем на фонда 360 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 32) 261 458
e-mail: krasi_m@mail.bg
ISIL BG-1650002
Наименование на
организацията
Университетска библиотека и научно-информационно обслужване при Университета по хранителни технологии – Пловдив
Наименование на
английски език
University Library and scientific-information service at the University of Food Sciences
Варианти на името Университетска библиотека при Университета по хранителни технологии – Пловдив
Тип Университетска библиотека
Адрес Пловдив 4000, бул. „Марица” 26
Телефон/факс Тел. (+ 359 32) 603 790,
(+ 359 32) 603 668
Е-mail nikolova_plovdiv@abv.bg,
logos2000lt@gmail.com
Уебсайт http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=10
Е-каталог http://library.uft-plovdiv.bg/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.30 – 16.30
Колекции Колекции Съобразно специалностите във висшето училище, изучаваните учебни дисциплини и научни направления – хранително-вкусови технологии, биотехнологии и техника; книги, периодични издания, дисертации и научни теми.
Обем на фонда 130 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+ 359 32) 603 790,
e-mail: nikolova_plovdiv@abv.bg
ISIL BG-1710000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”
Наименование на
английски език
“Prof. Boyan Penev” Public Library
Варианти на името РБ „Проф. Б. Пенев”
Тип Регионална библиотека (Област Разград)
Адрес Разград 7200, ул. „Бели Лом” 28
Телефон/факс Тел. (+359 82) 660 245
Е-mail biblioteka_rz@dir.bg,
biblioteka_rz@librz.org
Уебсайт www.librz.org
Е-каталог http://212.104.127.96/isis/default.html
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.30- 18.30
Колекции Комплектуват се всички видове носители на информация (книги, албуми, нотни издания, грамофонни плочи, аудио и видеокасети, CD, DVD, картографски издания, листова графика, служебни издания) и са обхванати всички отрасли на знанието
Обем на фонда 237 424 библ.ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 82) 627 317
e-mail: mbz@librz.org
ISIL BG-1720000
Наименование на
организацията
Централна общинска библиотека “Петя Йорданова“
Наименование на
английски език
Central Municipal Library „Petya Yordanova”
Варианти на името ЦОБ „Петя Йорданова”
Тип Градска библиотека
Адрес Исперих 7400, ул. „Васил Левски“ 71
Телефон/факс Тел. (+359 8431) 21 42
Е-mail libisperih@abv.bg
Уебсайт http://libisperih.eu/
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.30-17.30
Колекции Всички отрасли на знанието
Обем на фонда 67 500 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане Тел. (+359 8431) 21 42
e-mail: libisperih@abv.bg
ISIL BG-1810000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека “Любен Каравелов”
Наименование на
английски език
Lyuben Karavelov Regional Library
Варианти на
името
РБЛК
Тип Регионална библиотека (Област Русе)
Адрес Русе 7000, ул. „Дондуков-Корсаков” 1
Телефон/факс Тел. (+359 82) 820 126
Факс (+359 82) 820 134
Е-mail libruse@libruse.bg
Уебсайт www.libruse.bg
Е-каталог http://87.120.225.66:2222/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.30-18.30
Събота 9.30-17.00
Колекции Всички области на знанието, различни видове документи и носители; специални колекции: „Старопечатни, редки и ценни издания”, „Местна история и краезнание”, „Акад. Михаил Арнаудов”, екслибриси, комикси.
Обем на фонда 665 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359) 878 574 928
Факс (+359 82) 820 134
e-mail: ill@libruse.bg
ISIL BG-1910000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Партений Павлович”
Наименование на
английски език
Parteniy Pavlovic Public Library
Варианти на името  
Тип Регионална библиотека (Област Силистра)
Адрес Силистра 7500, ул. „Симеон Велики” 44
Телефон/факс Тел. (+359 86) 822 315
Факс (+359 86) 831 095
Е-mail libsilistra@abv.bg
Уебсайт http://libsilistra.bg
Е-каталог http://212.45.73.3/
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.00-18.00
Колекции Поддържа и развива пълноценен библиотечен фонд с литература от всички отрасли на знанието в съответствие с интересите на читателите
Обем на фонда 254 451 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
e-mail: chitalnqsilistra@abv.bg
ISIL BG-2010000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека “Сава Доброплодни“ – Сливен
Наименование на
английски език
“Sava Dobroplodni” Regional library
Варианти на името РБСД
Тип Регионална библиотека (Област Сливен)
Адрес Сливен 8800, ул. „Никола Карев“ 1
Телефон/факс Тел. (+359 44) 622 441
Факс (+359 44) 622 441
Е-mail reglibsliven@iradeum.com
Уебсайт http://reglibsliven.iradeum.com/
Е-каталог http://libsliven.primasoft.bg/
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.30-18:00
Събота 8.30-13.00
Колекции Фонд от книги, периодични издания, графични, картографски и нотни издания, картини, звукозаписи, CD, DVD, диапозитиви, диафилми и др. от всички отрасли на знанието, на български и чужди езици.
Обем на фонда 350 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 44) 624 345
e-mail: reglibsliven@iradeum.com
ISIL BG-2020000
Наименование на
организацията
Общинска библиотека „Петър Матеев“
Наименование на
английски език
Municipal library “Petar Mateev”
Варианти на името  
Тип Градска библиотека
Адрес Котел 8970, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 13
Телефон/факс Тел.:(+ 359 453) 421 47
Е-mail kotellib@abv.bg
Уебсайт https://kotel.bg/kultura/biblioteka-petar-mateev/
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-17.30
Колекции Книги, грамофонни плочи, ноти, DVD
Обем на фонда 43 301 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
 
ISIL BG-2110000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Николай Вранчев”
Наименование на
английски език
Regional Library „Nikolai Vranchev”
Варианти на
името
РБ – Смолян
Тип Регионална библиотека (Област Смолян)
Адрес Смолян, ул. „Дичо Петров” 7
Телефон/факс Тел. (+ 359 301) 625 24
Факс (+ 359 301) 627 41
Е-mail librarysm@abv.bg
Уебсайт http://www.librarysm.com/
Е-каталог http://213.91.240.79/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.30-18.00
Събота 10.00-14.00
Колекции Всички отрасли на знанието.
Колекции: книги, периодични издания, редки и ценни издания, нетрадиционни носители на информация – CD, DVD; оригинални картини и репродукции
Обем на фонда 250 550 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+ 359 301) 625 24, вътрешен 27
Факс (+ 359 301) 627 41
e-mail:
sm_lib_chit@abv.bg
ISIL BG-2240000
Наименование на
организацията
Централна медицинска библиотека
Наименование на
английски език
Central Medical Library
Варианти на името ЦМБ
Тип Научна библиотека (в структурата на Медицински университет – София)
Адрес София 1431, ул. „Св. Георги Софийски“ 1
Телефон/факс Тел. (+ 359 2) 952 31 71Факс (+ 359 2) 851 82 65
Е-mail cml.mu.sofia@gmail.com,
library@mu-sofia.bg
Уебсайт www.medun.acad.bg/cmb_htm/cmb1_home_bg.php
Е-каталог nt-cmb.medun.acad.bg
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-19.00
Събота 8.00-16.00
Колекции Медицина, стоматология, фармация, обществено здраве
Обем на фонда 300 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 2) 952 31 71
e-mail: cml.mu.sofia@gmail.com,
pepaslavova@gmail.com
ISIL BG-2240001
Наименование на
организацията
Централна селскостопанска библиотека
Наименование на
английски език
Central Agricultural Library
Варианти на името ЦСБ
Тип Научна библиотека (в структурата на ССА. Институт по аграрна икономика (ИАИ)
Адрес София 1113, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 1
Телефон/факс Тел. (+ 359 2) 468 45 17
Факс (+ 359 2) 465 11 28
Е-mail csb@abv.bg
Уебсайт http://www.iae-bg.com/library/
Е-каталог http://ilib.csb.primasoft.bg/
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 9.00-17.00
Колекции Документи с тематична насоченост по селско стопанство и науки, свързани с него (биология, химия, физика, икономика и др.) Колекции – книги, справочни издания, периодика, дисертационни трудове.
Обем на фонда 439 624 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+ 359 2) 468 45 17,
(+ 359 2) 897 098 902
e-mail: csb@abv.bg
ISIL BG-2240002
Наименование на
организацията
Научно-техническа и педагогическа библиотека
Наименование на
английски език
Research Technical and Pedagogical Library
Варианти на
името
НТПБ
Тип Научна библиотека (в структурата на Национален център за информация и документация)
Адрес София 1125, бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
Телефон/факс Тел. (+ 359 2) 817 38 40
Факс (+359 2) 971 31 20
Е-mail k.ilieva@nacid.bg
Уебсайт http://www.nacid.bg
Е-каталог http://www.bg.cobiss.net
http://www.nalis.bg
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.00-18.30
Колекции Специална литература в областа на техническите науки, технологиите и иновациите, образованието и възпитанието. По-важни колекции: български дисертации, редки и ценни книги, буквари.
Обем на фонда 487 330 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 2) 817 38 50
e-mail: ctbloan@nacid.bg
ISIL BG-2250000
Наименование на
организацията
Университетска библиотека и Централен архив
Наименование на
английски език
University Library and Central Archives
Варианти на името УБЦА
Тип Университетска библиотека (към Университет за национално и световно стопанство)
Адрес София 1700, Студ. град „Хр. Ботев”, бул. „8-ми декември“
Телефон/факс Тел. (+359 2) 819 52 64
Е-mail stankatz@unwe.bg,
spravochen@unwe.bg
Уебсайт http://www.unwe.bg/library
Е-каталог http://www.unwe.bg/library/bg/pages/2572/%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.html
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.30-21.00
Колекции Икономика, Финанси, Мениджмънт, Счетоводство, Право, Социология, Политически науки, Международни отношения, Философия, Информационни технологии, Интелектуална собственост, Образование, Логистика
Обем на фонда 500 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 2) 819 53 05
e-mail: ivankir@unwe.bg
ISIL BG-2250001
Наименование на
организацията
Академична библиотека при НСА „Васил Левски“
Наименование на
английски език
Academic library of National Sports Academy “Vassil Levski”
Варианти на името  
Тип Университетска библиотека
Адрес София 1700, НСА „Васил Левски”, сграда Ректорат
Телефон/факс Тел. (+359 2) 401 43 99
Е-mail library@nsa.bg
Уебсайт http://www.nsa.bg/bg/page,751
Е-каталог http://92.247.13.212/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-16.30
Колекции Спорт, медицина, педагогика, психология
Обем на фонда 62 800 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 2) 401 43 99
e-mail: library@nsa.bg
ISIL BG-2250002
Наименование на
организацията
Библиотека при Висше строително училище „Любен Каравелов“
Наименование на
английски език
University of Structural Engeneering and Architecture “Lyuben Karavelov”
Варианти на името ВСУ „Любен Каравелов”
Тип Университетска библиотека
Адрес София 1373, ул. „Суходолска“ 175
Телефон/факс Тел. (+359 2) 8029/189
Е-mail library@vsu.bg
Уебсайт http://www.vsu.bg/
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-16.30
Колекции Литература по строителство и архитектура
Обем на фонда 44 886 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел.: (+359 2) 8029/189
e-mail: library@vsu.bg
ISIL BG-2250003
Наименование на
организацията
Библиотечно-информационен център към Лесотехнически университет – София
Наименование на
английски език
The library information centre at the University of Forestry
Варианти на името БИЦ към ЛТУ
Тип Университетска библиотека
Адрес София 1797, бул. „Климент Охридски” 10
Телефон/факс Тел. (+359 2) 91 907 /345
Факс: (+359 2) 622 830 (Ректорат)
Е-mail ltu_biblioteka@abv.bg
Уебсайт http://library.ltu.bg/
http://ltu.bg/
Е-каталог http://ilib.ltu.bg
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.00-19.00
Колекции Специализирана литература от всички отрасли на знанието, свързани с дейността на ЛТУ-София
Обем на фонда 110 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 2) 91 907 /345
e-mail: ltu_biblioteka@abv.bg
ISIL BG-2250004
Наименование на
организацията
Библиотечно-информационен център при ХТМУ
Наименование на
английски език
Library and information center
Варианти на
името
БИЦ-ХТМУ
Тип Университетска библиотека (към Химикотехнологичен и металургичен университет)
Адрес София, бул. „Климент Охридски“ 8
Телефон/факс Тел. (+359 2) 816 31 54
Е-mail library@uctm.edu
Уебсайт http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/32
Е-каталог http://193.30.231.124/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.30-18.00
Колекции Специализирана литература в областта на органичната, неорганичната, аналитичната и колоидна химия, екология, фармация, физикохимия, биохимия, математика, физика, медицина и компютърни науки.
Обем на фонда 125 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 2) 816 31 53
e-mail: jenny25@uctm.edu
ISIL BG-2250005
Наименование на
организацията
Академична библиотека и архив на НАТФИЗ
Наименование на
английски език
Academic Library and Archive
Варианти на
името
АБА на НАТФИЗ
Тип Университетска библиотека (към Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“)
Адрес София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ 108 А
Телефон/факс Тел. (+359 2) 923 13 93
Е-mail natfiz.library@gmail.com
Уебсайт http://natfiz.bg/
Е-каталог http://95.87.212.235/absw/abs.htm
Достъпност За определена група потребители
Работно време Понеделник 14.00-17.30
Вторник – петък 9.00-18.00
По време на сесии:
Понеделник – петък 9.00-18.30
Събота и неделя 9.00-17.00
Колекции Сценични, екранни изкуства и фотография; богат архив на българския театър и българското кино (плакати, афиши, фотографии, програми, работни екземпляри, неиздавани пиеси в ръкопис, литография, циклостил, драматургични текстове) Колекции филми, редки и ценни, дарителски колекции.
Обем на фонда 65 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 2) 9231 393, 392, 391
e-mail: natfiz.library@gmail.com
ISIL BG-2250006
Наименование на
организацията
Библиотека на Висшето училище по застраховане и финанси
Наименование на
английски език
The Library of the Higher School of Insurance and Finance
Варианти на
името
Библиотека на ВУЗФ
Тип Университетска библиотека
Адрес София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ 108 А
Телефон/факс Тел. (+359 2) 401 58 26
Факс (+359 2) 401 58 21
Е-mail library@vuzf.bg
Уебсайт http://library.vuzf.bg/
Е-каталог http://library.vuzf.bg/?page=catalogue#page_body
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.30-17.00
Събота 9.00-14.00
Колекции Специализирана научна и учебна литература от областта на икономическите и обществените науки
Обем на фонда  
Междубиблиотечно
заемане
 
ISIL BG-2250007
Наименование на
организацията
Библиотечно-информационен център
Наименование на
английски език
Library and information center
Варианти на
името
БИЦ
Тип Университетска библиотека (към Университет по библиотекознание и информационни технологии)
Адрес София, п.к. 1784, бул. “Цариградско шосе” 119
Телефон/факс Тел. (+359) 884 156 444
Е-mail bic@unibit.bg
Уебсайт https://www.unibit.bg/about-unibit/administrative-units/library
Е-каталог http://catalog.unibit.bg/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време 9.00-17.30
Колекции  
Обем на фонда 54 506 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
 
ISIL BG-2250008
Наименование на
организацията
Библиотека на Висше духовно училище „Св. Тривелий“
Наименование на
английски език
Saint Trivelius Christian Institute Library
Варианти на
името
ВДУ „Св. Тривелий“
Тип Университетска библиотека (богословска)
Адрес София 1303, ул. „Антим-І“ 14, ет. 6
Телефон/факс Тел. (+359 2) 957 11 15
Е-mail info@trivelius.com
Уебсайт http://trivelius.com
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък
9.00-16.00
Колекции  
Обем на фонда 20 000 библ.ед.
Междубиблиотечно заемане Тел. (+359 2) 957 11 15,
(+359 ) 888 535 359
e-mail: hachikyan@gmail.com
ISIL BG-2250009
Наименование на
организацията
Библиотечно-информационен център на Технически университет – София
Наименование на
английски език
Library and information center of Technical university of Sofia, Bulgaria
Варианти на
името
БИЦ, ТУ-София
Тип Университетска библиотека
Адрес София 1000, бул. „Кл. Охридски“ 8
Телефон/факс Тел. (+ 359 2) 965 35 67,
(+ 359 2) 965 20 09
Е-mail library@tu-sofia.bg
Уебсайт http://library.tu-sofia.bg/
Е-каталог http://81.161.254.17/EOSWeb/Opac/
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.00-20.00
Колекции Научно-изследователска, учебна и справочна техническа и икономическа литература, актуални български и чужди списания, в традиционен и електронен вариант.
Обем на фонда 130 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+ 359 2) 965 39 04,
(+ 359 2) 965 35 67
ISIL BG-2320000
Наименование на
организацията
Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”
Наименование на
английски език
Municipal library “Paisii Hilendarski”
Варианти на
името
 
Тип Градска библиотека
Адрес Самоков 2000, пл. „Захари зограф” 1
Телефон/факс Тел. (+359722) 602 01
Е-mail bib_samokov@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог http://109.160.76.34/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък
8.00-17.30
Колекции Универсален профил на комплектуване
Обем на фонда 143 843 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 722) 602 01
e-mail: bib_samokov@abv.bg
ISIL BG-2410000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Захарий Княжески”
Наименование на
английски език
Zahariy Knyazheski Regional Library
Варианти на
името
 
Тип Регионална библиотека (Област Стара Загора)
Адрес Стара Загора 6000, бул. „Руски” 44
Телефон/факс Тел. (+ 359 42) 648 131
Е-mail lib@libsz.org
Уебсайт http://www.libsz.org/
Е-каталог http://catalog.libsz.org/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.30-18.15
Събота 8.30-14.15
Колекции Универсален профил на комплектуване с превес на отрасловата литература – 66% (34% художествена литература); Колекции: „Редки и ценни издания”, „Автографи”, „Стара Стара Загора в пощенски картички”, „Библиотека на Стоян Каролев”, Произведения на изкуството (оригинали) и др.
Обем на фонда 433 909 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+ 359 42) 648 143
e-mail: mz@libsz.org
ISIL BG-2420000
Наименование на
организацията
Общинска библиотека „Искра”
Наименование на
английски език
Municipal Library Kazanlak
Варианти на
името
ОБ „Искра”
Тип Градска библиотека
Адрес Казанлък 6100, ул. „Искра” 1
Телефон/факс Тел. (+ 359 431) 637 94
Е-mail iskra_lib@abv.bg
Уебсайт http://libkazanlak.com/
Е-каталог http://kazanlak.primasoft.bg/kazanlak/
Достъпност Без ограничения
Работно време 9.00-18.00
Колекции Всички отрасли на знанието, съобразно интересите на читателите; ценни и уникални фондове – ръкописи, старопечатна книжнина и редки издания на почти всички европейски езици; Фонд Изкуства, Краеведски фонд и др.
Обем на фонда 300 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359) 884 100 866
e-mail: mzs_iskra@abv.bg
ISIL BG-2420001
Наименование на
организацията
Общинска библиотека „Алдин Алдинов“
Наименование на
английски език
Aldin Aldinov Minicipal Library of Radnevo
Варианти на името ОБАА
Тип Градска библиотека
Адрес Раднево 6260, ул. „Тачо Даскалов“ 13
Телефон/факс Тел. (+ 359) 884 368 363
Е-mail libraryradnevo@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-12.00
13.00-17.00
Колекции Художествена и специализирана литература; наличие на справочен фонд , фонд за деца до 14 години,фонд за звено „Изкуство“, включващ непечатни материали, „Виртуална библиотека“
Обем на фонда 85 000 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-2420002
Наименование на
организацията
Градска библиотека при Дом на културата „Енергетик“
Наименование на
английски език
City Library
Варианти на името  
Тип Градска библиотека
Адрес Гълъбово 6280, ул. „Тунджа” 1
Телефон/факс Тел. (+359) 875 154 542
Е-mail bibliotekagalabovo1974@abv.bg
Уебсайт  
Е-каталог  
Достъпност Без ограничения
Работно време 9.00-17.30
Колекции  
Обем на фонда 50 836 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-2430000
Наименование на организацията Библиотека „Родина” при Народно читалище „Родина – 1860”
Наименование на английски език Rodina Public Library of “Rodina 1860” Chitalishte
Варианти на името  
Тип Читалищна библиотека
Адрес Стара Загора 6000, бул. „Руски” 17
Телефон/факс Тел.: (+ 359 42) 630 113
Факс: (+ 359 42) 603 950
Е-mail lib@rodina-bg.org
Уебсайт http://www.rodina-bg.org
http://www.epamet-sz.org
Е-каталог http://catalog.rodina-bg.org/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък: 8.15-18.15
Колекции Универсален профил, богат справочен и краеведски фонд, колекции от ръкописи, старопечатни, редки и ценни издания, дигитална колекция „Краезнание” – книги и периодика до 1944 г.
Обем на фонда 292 378 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане Тел.: (+ 359 42) 630 012
Факс: (+ 359 42) 603 950
E-mail: lib@rodina-bg.org
ISIL BG-2450000
Наименование на
организацията
Университетска библиотека при Тракийски университет
Наименование на
английски език
Trakia university library
Варианти на името  
Тип Университетска библиотека
Адрес Стара Загора 6014, Студентски град
Телефон/факс Тел. (+359 42) 699 238,
(+ 359 42) 699 240
Е-mail libtu@uni-sz.bg,
dakovska@uni-sz.bg
Уебсайт http://uni-sz.bg/truni11/
Е-каталог http://ilib.uni-sz.bg/
Достъпност За определена група потребители
Работно време През семестъра: 8.00-17.15
През сесията и ваканцията: 8.00-16.15
Колекции Аграрни науки, ветеринарна медицина, медицина, социални науки, икономика, педагогика, технически науки
Обем на фонда 330 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 42 ) 699 240
e-mail: libtu@uni-sz.bg
ISIL BG-2510000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Петър Стъпов”
Наименование на
английски език
Petar Stapov Regional Library
Варианти на името РБПС
Тип Регионална библиотека (Област Търговище)
Адрес Търговище 7700, ул. „Васил Левски” 2
Телефон/факс Тел. (+359 601) 645 07
Е-mail libtg@mail.bg
Уебсайт www.libtg.info
Е-каталог libtg.primasoft.bg
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.30-18.30
Колекции Всички отрасли, различни видове документи и носители. Колекции „Стари книги”, „Автографи”, „Миниатюрни книги”, Американски шелф”, сбирка Краезнание.
Обем на фонда 235 552 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 601) 637 91
e-mail: libtg@mail.bg
ISIL BG-2610000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Христо Смирненски”
Наименование на
английски език
Regional Library „Hristo Smirnenski”
Варианти на името РБ „Хр. Смирненски”
Тип Регионална библиотека (Област Хасково)
Адрес Хасково 6300, пл. „Свобода” 19
Телефон/факс Тел. (+35938) 622 168,
(+359) 878 266 879
Е-mail biblioteka_haskovomzs@abv.bg,
dir_lib_hs@abv.bg
Уебсайт http://www.library-haskovo.org
Е-каталог rb-haskovo.no-ip.org/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.30- 18.00
Колекции Универсален фонд
Обем на фонда 409 479 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 38) 624 947
e-mail: biblioteka_haskovomzs@abv.bg
ISIL BG-2620000
Наименование на
организацията
Градска библиотека „Пеньо Пенев” – Димитровград
Наименование на
английски език
Town library ”Penyo Penev” – Dimitrovgrad
Варианти на името  
Тип Градска библиотека
Адрес Димитровград 6400, ул. „Св. Климент Охридски” 7
Телефон/факс Тел. (+359391) 604 35
(+359391) 669 56
Е-mail libdg@mail.bg
Уебсайт http://biblioteka.dimitrovgrad.bg/library/default.htm
Е-каталог http://biblioteka.dimitrovgrad.bg/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.30-18.00
Събота 8.30-12.30
Колекции Книги, периодични, графични и нотни издания, електронни носители на информация; издания в помощ на учебния процес, справочници и художествена литература; колекции: нотни издания, звукозаписи, грамофонни плочи, редки и ценни издания и др.
Обем на фонда 214 744 библ. ед.
Междубиблиотечно заемане  
ISIL BG-2710000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен
Наименование на
английски език
Stilyan Chilingirov Public Library – Shumen
Варианти на името РБ – Шумен
Тип Регионална библиотека (Област Шумен)
Адрес Шумен 9700, бул. „Славянски” 19
Телефон/факс Тел. (+359 54) 877 332
Е-mail libshumen@abv.bg
Уебсайт http://libshumen.org
Е-каталог http://search.libshumen.org/absw/
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.00-18.30 Събота 9.00-17.00 детски отдел: понеделник – петък 9.00-17.30 събота 9.00-17.00
Колекции Всички отрасли, специални колекции: краеведски фонд, редки и ценни старопечатни книги, некнижни носители
Обем на фонда 774 429 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 54)877 332/вътр. 104, 106;
(+359) 879 237 625
e-mail: libshumen@abv.bg
ISIL BG-2750000
Наименование на
организацията
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Университетска библиотека
Наименование на
английски език
Konstantin Preslavski University of Shumen. University Library
Варианти на името УБ ШУ
Тип Университетска библиотека
Адрес Шумен 9700, ул. „Университетска” 115
Телефон/факс Тел. (+359 54) 830 316
Факс (+359 54) 830 316
Е-mail library@shu.bg
Уебсайт http://shu.bg/library/
Е-каталог http://www.shu-lib.shu-bg.net/absw/abs.htm
http://lib.fpi.shu-bg.net/absw/abs.htm
http://library.ittd.acad.bg/absw/abs.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00-17.30
Колекции Според профила на университета; обществени, хуманитарни, природни и др. науки; колекция от приблизително 600 т. старопечатни, редки и ценни издания.
Обем на фонда 300 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 54) 830 495 178
ISIL BG-2810000
Наименование на
организацията
Регионална библиотека „Георги С. Раковски“
Наименование на
английски език
Regional Library “Georgi S. Rakovski”
Варианти на името РБ -Ямбол
Тип Регионална библиотека (Област Ямбол)
Адрес Ямбол 8600, пл. „Освобождение” 1
Телефон/факс Тел. (+359 46) 663 420
Е-mail libyambol@gmail.com
Уебсайт http://libyambol.org
Е-каталог http://libyambol.org/search.htm
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.00- 18.00
Колекции Универсален профил на комплектуване, богат справочно-библиографски, краеведски фонд и издания за деца
Обем на фонда 266 677 библ.ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 46) 663 401,
(+359) 877 351 849
email: libyambol@mail.bg
ISIL BG-SoNBUL
Наименование на
организацията
Библиотека на Нов български университет
Наименование на
английски език
New Bulgarian University Library
Варианти на
името
Библиотека НБУ
Тип Университетска библиотека
Адрес София 1618, ул. „Монтевидео” 21
Телефон/факс Тел. (+359 2) 811 02 96
Е-mail library@nbu.bg
Уебсайт http://nbu.bg/bg/library
Е-каталог http://qopac.nbu.bg/EOSWebOPAC/OPAC/Index.aspx
Достъпност Без ограничения
Работно време Понеделник – петък 8.00-21.00
Събота 9.00-17.30
Колекции Съобразно академичния профил на университета, както и с критериите за акредитация на отделните професионални направления; заглавия в разнообразни формати и на различни езици.
Обем на фонда 140 867 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 2) 811 01 96
email: library@nbu.bg
ISIL BG-SoUL
Наименование на
организацията
Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”
Наименование на
английски език
Sofia University Library “St. Kliment Ohridski”
Варианти на името УБ
Тип Университетска библиотека (към Софийски университет „Св. Климент Охридски”)
Адрес София 1043, бул. „Цар Освободител” 15
Телефон/факс Тел. (+359 2) 846 75 84
Е-mail lsu@libsu.uni-sofia.bg
Уебсайт http://www.libsu.uni-sofia.bg/
Е-каталог http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991
Достъпност За определена група потребители
Работно време Понеделник – събота 8.00-23.00
Колекции Научна и учебна литература във всички отрасли на знанието
Обем на фонда 2 630 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+359 2) 930 85 54
e-mail: dds@libsu.uni-sofia.bg
ISIL BG-SoBAS
Наименование на
организацията
Централна библиотека на Българската академия на науките
Наименование на
английски език
Central Library of the Bulgarian Academy of Sciences
Варианти на
името
ЦБ на БАН
Тип Научна библиотека
Адрес София 1040, ул. „15 ноември“ 1
Телефон/факс Тел. (+ 359 2) 987 89 66,
(+ 359 2) 979 52 50
Факс (+ 359 2) 986 25 00
Е-mail library@cl.bas.bg
Уебсайт http://cl.bas.bg
Е-каталог http://aleph.cl.bas.bg/
Достъпност Без ограничения
Работно време 8.30-18.00
Колекции Книги, периодични издания, старопечатни издания, микрофилми и микрофиши, българска академика и справочни издания, книгознание и библиотекознание, специализирани сбирки и др.
Обем на фонда Над 1 000 000 библ. ед.
Междубиблиотечно
заемане
Тел. (+ 359 2) 979 52 56
(+ 359 2) 979 52 57
e-mail: libserv@cl.bas.bg